OPPDALSUKA 2018

4.-17. MARS

Velkommen til den 27. Helse i Fokus – Oppdalsuka!

Ukene for allmennleger og annet helsepersonell med behov for etter og videreutdanning.

  • Sett av ukene for faglig påfyll, frisk luft og mosjon!

Vi satser på topp faglig innhold og et godt sosialt miljø som ramme rundt arrangementet. Som tidligere år går arrangementet over 2 uker med obligatorisk grunnkurs A, B, C og D og flere emnekurs innen allmennmedisin.

Alle kurs vil bli søkt godkjent iht spesialistreglene i Dnlf. Sykepleierelaterte kurs vil bli søkt godkjent innenfor spesialiteten sykepleie/spesialsykepleie og for fysioterapeuter vil vi søke om godkjenning for kurs som er relevante for denne yrkesgruppen.

Beliggenhet: 1 1/2 time med tog fra Trondheim, 5 timer med tog fra Oslo og 2 timer fra Værnes Lufthavn Trondheim

Har du ikke vært i Oppdal før kan vi fortelle om en vakker og mektig natur. Her ligger fine alpinbakker og oppkjørte turløyper og venter på kursdeltakere. Ta gjerne med familien. Vi legger opp til lange lunsjpauser som gir rom for å besøke naturen både til fots og på ski. Vi har også tilbud om gratis adgang enkelte dager for store og små i svømmehallen, besøk på Oppdalsmuseet med guiding og foredrag og trivelige sammenkomster om kvelden.

Vi ønsker dere velkommen til Oppdalsuka 2018!

Reglene for å melde seg til veiledning i allmennmedisin tilsier at alle kandidater må ta Grunnkurs A og Grunnkurs B. Vi har derfor lagt opp til at deltakerne har anledning til å ta begge kursene under samme oppholdet. Grunnkurs A og B dekker obligatoriske emner for EU-kurs 1 og 2.

Reglene for å melde seg til veiledning i allmennmedisin tilsier at alle kandidater må ta Grunnkurs A og Grunnkurs B. Vi har derfor lagt opp til at deltakerne har anledning til å ta begge kursene under samme oppholdet. Grunnkurs A og B dekker obligatoriske emner for EU-kurs 1 og 2.

Det obligatoriske kurset Grunnkurs D kjøres parallelt med grunnkurs A i uke 10 og grunnkursene B og C kjøres etter hverandre i uke 11. I løpet av disse 14 dagene kan deltakerne ta til sammen 3 grunnkurs. Vi vil gjøre oppmerksom på at for å gjennomføre samlingskursene A, B og C må nettkursene være gjennomført og kursbevis forelegges sekretariatet før kursstart. Legeforeningen anbefaler at man starter nettkurset 2-3 mnd før kursstart. Som helgekurs mellom uke 10 og uke 11 er det lagt inn et 2 dagers legevaktkurs.

Det vil ved siden av de obligatoriske grunnkursene bli arrangert emnekurs; – det obligatoriske emnekurset i akuttmedisin samt flere viktige kurs innen hjertemedisin, ultralyd, fysikalsk medisin, akuttmedisin, endokrinologi, hudsykdommer, overvekt i allmennmedisin, legevaktmedisin, pediatri og gynekologi.

Oppdalsuka 2017

Skifer Hotel Oppdal
Ola Setroms veg 35, 7340 Oppdal
1 1/2 time med tog fra Trondheim, 5 timer med tog fra Oslo og 2 timer fra Værnes Lufthavn Trondheim!