Godkjenninger

GODKJENNINGER AV KURS UNDER OPPDALSUKA 2019

Klinisk emnekurs i gynekologi godkjennes med 18 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i gynekologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Klinisk emnekurs i legevaktsmedisin godkjennes med 15 poeng som
emnekurs/klinisk emnekurs i legevaktsmedisin til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Obligatorisk emnekurs i akuttmedisin godkjennes med 17 poeng som obligatorisk
emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Klinisk emnekurs i hjertesykdommer godkjennes med 24 poeng som
emnekurs/klinisk emnekurs i hjertesykdommer til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Klinisk emnekurs i dermatologi godkjennes med 17 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i dermatologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Klinisk emnekurs i fysikalsk medisin godkjennes med 26 poeng som
emnekurs/klinisk emnekurs i fysikalsk medisin til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Klinisk emnekurs i endokrinologi godkjennes med 18 poeng som emnekurs/klinisk
emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk 1 godkjennes med 23 poeng som
emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk 2 godkjennes med 16 poeng som
emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin

Overvekt i allmennmedisin godkjennes med 23 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i overvektbehandling til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Spesialitetskomiteen i endokrinologi har godkjent kurset med
15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Spesialitetskomiteen i fysikalsk medisin og rehabilitering har godkjent kurset med 23 timer for spesialistenes etterutdanning.

Klinisk emnekurs i pediatri: godkjennes med 27 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i pediatri til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Grunnkurs A/EU-kurs 1: Allmennmedisin: godkjennes med 35 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen og med 35 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen i allmennmedisin.

Grunnkurs B/EU-kurs 2: Allmennlegens roller og samarbeidspartnere: godkjennes med 25 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen og med 25 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Grunnkurs C: Allmennlegen og helsefremmende arbeid, del II godkjennes med 22 poeng og 8 poeng nettkurs som obligatorisk grunnkurs C til videreutdanningen og med valgfrie kurspoeng til etterutdanningen i allmennmedisin.

Grunnkurs D – Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer. godkjennes med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs D til videreutdanningen og med 30 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen i allmennmedisin.