Velg en side

Godkjenninger

GODKJENNINGER AV KURS UNDER OPPDALSUKA 2019

Godkjenninger Oppdalsuka 2019

 

Søndag 3. mars – mandag 4. mars


Akuttmedisin for medarbeidere: Godkjennes med 10 timer som kompetansehevingskurs for helsesekretærer.

 

Søndag 3. mars – tirsdag 5. mars


Normaltariffen, regnskap, skatt og praksisdrift: Godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Godkjennes med 15 timer av Helsesekretærforbundet.

Normaltariffen (Del 1) For medarbeidere: Godkjennes med 7 timer  av Helsesekretærforbundet.

 

Søndag 3. mars – onsdag 6. mars


Overvekt i allmennmedisin: Godkjennes med 24 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i fagområde overvekt i spesialiteten allmennmedisin.

Hjerter i allmennpraksis: Godkjennes med 24 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i fagområde kardiologi i spesialiteten allmennmedisin.

 

 

Tirsdag 5. mars – fredag 8. mars


Grunnkurs A: Allmennlegen og fastlegekontoret: Godkjennes med 29 timer som obligatorisk kurs for videreutdanningen i spesialiteten allmennmedisn.

Grunnkurs D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer: Godkjennes med 30 timer som obligatorisk kurs for videreutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

 

 

Onsdag 6. mars – fredag 8. mars


Endokrinologi i allmennpraksis: Godkjennes med 17 timer som klinisk emnekurs i endokrinologi i spesialiteten allmennmedisin.

Gynekologi i allmennpraksis: Godkjennes med 18 timer som emnekurs/ klinisk emnekurs med 18 timer innen fagområdet gynekologi i spesialiteten allmennmedisin.

 

 

Lørdag 9. mars – søndag 10. mars


Legevaktmedisin: Godkjennes med 15 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i legevaktmedisin i spesialiteten allmennmedisin.

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Godkjenningen gjelder for to år dersom det benyttes foredragsholdere med tilsvarende kompetanse, og at kursprogrammet beholder tilsvarende faglig innhold

Øre-nese-halssykdommer i allmennpraksis: Godkjennes med 17 timer som klinisk emnekurs i fagområde ØNH-sykdommer i spesialiteten allmennmedisin.

 

 

Søndag 10. mars – onsdag 13. mars


Grunnkurs C: Allmennlegen og helsefremmende arbeid, DEL 2: Godkjennes med 22 timer pluss nettkurs i forkant som obligatorisk grunnkurs C til videreutdanningen (22 timer + nettkurs).

Fysikalsk medisin: Godkjennes med  26 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i fagområde fysikalsk medisin med 26 timer.

Pasientnær ultralyd – Del 1: Godkjennes med 18 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Klinisk emnekurs i pediatri: Godkjennes med 27 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i fagområde pediatri i spesialiteten allmennmedisin.

 

 

Onsdag 13. mars – fredag 15. mars


Pasientnær ultralyd – Del 2: Godkjennes med 15 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Obligatorisk kurs i akuttmedisin – del 2Godkjennes med 15 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin i spesialiteten allmennmedisin.

Dermatologi: Godkjennes med 17 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i fagområde hudsykdommer i spesialiteten allmennmedisin.

 

 

Onsdag 13. mars – lørdag 16. mars


Grunnkurs B:  Godkjennes med 35 timer som obligatorisk kurs for videreutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.