Grunnkurs D – Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

Tirsdag 3.mars kl. 09.00 – fredag 6.mars kl. 15.00

Praktisk info


Kurset skal gi innføring i allmennmedisinsk forskning, gi kursdeltageren verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av vitenskapelig litteratur og inspirere til å bidra til forskning i egen praksis og allmennmedisin generelt. Kurset arrangeres i tett samarbeid med de allmennmedisinske universitetsmiljøene. Kursdeltageren skal få kjennskap til og lære å bruke verktøy til kvalitetssikring av egen praksis. Kurset gir innføring i ulike metoder for allmennmedisinsk forskning og en introduksjon til hvor kursdeltageren kan ta kontakt for hjelp til veiledning og finansiering av forskning fra egen praksis. Det gis innføring i de ulike nivåene av vitenskapelig litteratur samt databaser og nettsider der man kan oppdatere seg faglig. I kurset vil man gjennom langsgående gruppearbeid gjennomgå innholdet i kurset praktisk ved å gå ”fra idé til prosjekt».

 

Tid: Tirsdag 3.mars 09.00 – fredag 6.mars 15.00

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Timer: 30

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Tormod Rogne, MD PhD, Postdoktor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim.

 

Læringsmål

 1. Fra forskning til praksis
 • Hvor finner jeg svar på spørsmålet mitt? Om søk i tilgjengelige databaser.
 • Hvordan holde seg kontinuerlig faglig oppdatert?
 • Oppsummert kunnskap. Om retningslinjer og kilder.
 • Kritisk lesning av publisert viten og presentasjoner.
 • Hvordan omsette ny viten til praksis?
 • Hvordan forholde seg til pasienter som har funnet medisinsk informasjon på internett?

 

 1. Fra idé til prosjekt
 • Finnes det ikke svar på spørsmålet mitt? Hvordan designe et forskningsprosjekt?
 • Etiske overveielser. Helseforskningsloven.
 • Økonomiske muligheter som finnes for forskning i allmennpraksis.

 

 1. Refleksjon over egen praksis, Kvalitetsarbeid
 • Hvordan gjør jeg det? Audit.
 • Redskaper til analyse og refleksjon over egen praksis.
 • Fra kvalitetssikring til forskning.
 • Erfaringsbasert vs. kunnskapsbasert medisin.
 • Kritisk holdning til legemiddelinformasjon.

 

 1. Forskning i allmennmedisin
 • Kort vei fra forskning til praksis?
 • Hvordan komme i gang?
 • Ulike metoder. Kvantitative og kvalitative.
 • ”Litt” statistikk.
 • ”Mitt prosjekt”. Forskende allmennleger forteller.
 • De allmennmedisinske universitetsmiljøene.
 • Forskningens plass i spesialistutdannelsen.

 

 1. Problemstillinger ved multifarmasi
 • Kjennskap til begrepet multifarmasi, hvilke problemstillinger som kan oppstå og hva man kan gjøre for å unngå dette.
 • Betydningen av å holde medisinlister oppdatert og være seg bevisst farer som interaksjoner, bivirkninger og forbigående indikasjon for behandlingen

Program

Tirsdag 3. mars

 

Tid Emne Format
0900-0915 Åpning – Orientering om kurset Kursledelse
0915-0945 Prosjektmøte 1 – «Forskning, er det noe for meg?» Gruppe (G) – Kursledelse
0945-1000 Pause
1000-1100 Eksempler på forskning i allmennmedisin Forelesning (F) – Allmennleger/forskere
1100-1115 Pause
1115-1200 «Hvordan finansierer jeg forskningen min?» (F) – Allmennlege
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter
1600-1900 Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning (F) – Allmennlege/Forsker

 

 

Onsdag 4. mars

 

Tid Emne Format
0830-0915 Prosjektmøte 2 – Problemformulering

 

(G) – Kursledelse
0915-0930 Pause
0930-1015 «Hvordan løser jeg oppgaven?» – Ulike studiedesign (F) – Kursledelse
1015-1030 Pause
1030-1120 «Hvor(dan) henter og fornyer jeg kunnskapen min?» – Litteratursøk (F) – Kursledelse
1120-1130 Pause
1130-1200 «Hva er en protokoll?» (F) – Kursledelse
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter
1600-1645 Multifarmasi (F) – Forsker
1645-1700 Pause
1700-1900 Kvalitetsverktøy i egen praksis – Medical audit (F/G/Ø) – Fastlege

 

Torsdag 5. mars

 

Tid Emne Format
0830-0930 Myk innføring i statistiske metoder (F) – Kursledelse
0930-0945 Pause
0945-1045 «Hvordan tolke en medisinsk artikkel?» (i) (F) – Kursledelse
1045-1100 Pause
1100-1200 «Hvordan tolke en medisinsk artikkel?» (ii) (Ø) – Kursledelse
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter
1600-1730 «No job is finished till the paper work is done» – Om publisering og formidling av forskning (F) – Medisinsk redaktør
1730-1745 Pause
1745-1900 Prosjektmøte 3 – Protokollen (G) – Kursledelse

 

 

Fredag 6. mars

 

Tid Emne Format
0830-1200 Prosjektmøte 4 – Endelig protokoll (poster) (G) – Kursledelse
1200-1300 Lunsj
1300-1430 Minikongress – Hver gruppe presenterer sitt prosjektarbeid. ”Elevator pitch” ved posteren. Plenumssesjon: Muntlig framlegg –

Kursledelse

1430-1445 Kursevaluering og avslutning Alle

Påmelding

Påmelding