Akuttmedisin for medarbeidere

Søndag 3.mars kl. 16.00 – Mandag 4.mars kl. 17.00

Praktisk info


Tid: Søndag 3.mars kl. 16.00 – mandag 4.mars kl. 17.00

Kursansvarlig: Tommy Johnsen, Paramedic og Arnt Krogstad, Paramedic, St. Olavs Hospital.

Antall timer: 10 timer.

Godkjenninger: Av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie og av Helsesekretærforbundet som tellende timer for helsesekretærer.

Målgruppe: Medarbeidere på legekontor.

Læringsmål: Å kunne håndtere akutte alvorlige livstruende situasjoner på et legekontor, yte førstehjelp og få en forståelse for rollefordeling ved slike hendelser.

Program

Søndag 3.mars

16.00    Intro/presentasjon

16.45    Pause

17.00    BHLR og AHLR

18.00    Slutt for dagen

 

 

Mandag 4.mars

08.45    Akutt sykdom

09.30    Pause

09.45    Akutt sykdom forts.

10.30    Pause

10.45    Akutte skader

 

11.30    Lunsj

 

12.30    Akutte skader forts.

13.15    Pause

13.30    Væskebehandling

14.15    Pause

14.30    Praktisk trening LHR

15.15    Pause

15.30    Praktisk trening LHR forts.

16.15    Pause

16.30    Avslutning

17.00    Slutt