Obligatorisk kurs i akuttmedisin

Onsdag 13.mars kl. 15.00 – Fredag 15.mars kl. 12.30

Praktisk info


Helsepersonell i legevakt må ha gjennomført del 1 (nettkurset) og del 2 innen 1.5.2021

Dato: onsdag 13.mars kl. 15.00 – fredag 15.mars kl. 12.30

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og legevaktsleger

Faglig ansvarlig og foredragsholdere: David McDonagh, overlege Trondheim Legevakt, overlege Ortopedisk Skadepoliklinikk, St. Olavs Hospital, og Johan-Arnt Hegvik, overlege, Hovedintensiv avdeling, St Olavs Hospital

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som obligatorisk emne/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin med 17 poeng.

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdom. Kurset tar for seg de mest alvorlige akuttmedisinske tilstander en kan møte i allmennpraksis. Man gjennomgår grunnleggende diagnostiske- og behandlingsprinsipper og diskuterer disse i en rekke forskjellige akuttsituasjoner.

Antall deltakere: Maks 30.

Nettkurset: Du må dokumentere at nettkurset (del 1) er gjennomført før del 2 kan gjennomføres. Administrasjonsgebyr for kurset er 250 kroner per deltaker. Kommunene kan søke om å få gebyret dekket av tilskuddsordningen for kurs i akuttmedisin.

Påmelding til nettkurs: Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (uni.no)

Kursgodkjenning: 

  • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.
  • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.
  • Kursbevis: Kurset tas via Nklms læringsportal. Kursbevis for del 1 må forevises før kursstart av del 2.

Program

 

ONSDAG 14.mars

15.00   Meningitt, gruppearbeid, interaktiv i plenum, McDonagh

15.45   Pause

16.00   Brann-strømskade, gruppearbeid, interaktiv i plenum, McDonagh

16.45   Pause

17.00   Febrilt barn, gruppearbeid, interaktiv i plenum, McDonagh

18.00   Akutt hodepine, gruppearbeid, interaktiv i plenum, McDonagh

18.45   Diskusjon

19.00   Slutt for dagen

 

 

TORSDAG 15. mars

08.45   Akutte abdominalsmerter, gruppearbeid, plenum, McDonagh

09.30   Pause

09.45   Workshop

10.45   Pause

11.00   Workshop

12.00   Lunsj

15.30   Workshop

16.30   Workshop

17.30   Pause

17.45   Workshop

18.45   Oppsummering, fokus workshop

19.00   Slutt for dagen

Workshop (stikkord): HLR., Frie Luftveier, svelgtube, intubering, håndtering av større blødninger, kompresser, tourniquet, venfloner, infusjon, nakkekrager, vakuum teknologi, backboard, spjelker.

FREDAG 16.mars

09.00    Foredrag: Akutte brystsmerter, Hegvik

09.45    Pause

10.00    Skadestedsledelse/masseskade, gruppearbeid, plenum, Hegvik

10.45    Pause

11.00    Anafylaktisk sjokk v/ Hegvik

11.45    Pause

12.00    Bevissthetsforstyrrelse, gruppearbeid; interaktiv i plenum, Hegvik

12.45    Oppsummering

13.00    Slutt