Obligatorisk kurs i akuttmedisin

Onsdag 13.mars kl. 15.00 – Fredag 15.mars kl. 12.30

Praktisk info


FULLTEGNET

Helsepersonell i legevakt må ha gjennomført del 1 (nettkurset) og del 2 innen 1.5.2021.

 

Dato: onsdag 13.mars kl 15.00 – fredag 15.mars kl 12.30

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og legevaktsleger

Faglig ansvarlig og foredragsholdere: David McDonagh, overlege Trondheim Legevakt, overlege Ortopedisk Skadepoliklinikk, St. Olavs Hospital, og Johan-Arnt Hegvik, overlege, Hovedintensiv avdeling, St Olavs Hospital

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som obligatorisk emne/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin med 15 poeng.

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdom. Kurset tar for seg de mest alvorlige akuttmedisinske tilstander en kan møte i allmennpraksis. Man gjennomgår grunnleggende diagnostiske- og behandlingsprinsipper og diskuterer disse i en rekke forskjellige akuttsituasjoner.

Antall deltakere: Max 30

Nettkurset: Du må dokumentere at nettkurset (del 1) er gjennomført før del 2 kan gjennomføres. Administrasjonsgebyr for kurset er 250 kroner per deltaker. Kommunene kan søke om å få gebyret dekket av tilskuddsordningen for kurs i akuttmedisin.

Påmelding til nettkurs: Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (uni.no)

Kursgodkjenning: 

Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).

Kursbevis: Kurset tas via Nklms læringsportal. Kursbevis for del 1 må forevises før kursstart av del 2.

Program

Onsdag 13.mars

15.00    Meningitt, gruppearbeid, interaktiv i plenum, v/ McDonagh

15.45    Pause

16.00    Brann-strømskade, gruppearbeid, interaktiv i plenum, v/ McDonagh

16.45    Pause

17.00    Febrilt barn, gruppearbeid, interaktiv i plenum, v/ McDonagh

17.45    Pause

18.00    Akutt hodepine, gruppearbeid, interaktiv i plenum, McDonagh  

18.45    Diskusjon

19.00    Slutt for dagen

 

 

Torsdag 14. mars

08.45    Akutte abdominalsmerter, gruppearbeid, plenum, McDonagh

09.30    Pause

09.45    Workshop

10.45    Pause

11.00    Workshop

 

12.00    Lunsj

 

15.30    Workshop

16.30    Workshop

17.30    Pause

17.45    Workshop

18.45    Oppsummering, fokus workshop

19.00    Slutt for dagen

Fredag 15.mars

08.30    Akutte brystsmerter, v/ Hegvik

09.15    Pause

09.30    Skadestedsledelse/masseskade, gruppearbeid, plenum, v/ Hegvik

10.15    Pause

10.30  Anafylaktisk sjokk v/ Hegvik

11.15    Pause

11.30  Bevissthetsforstyrrelse, gruppearbeid; interaktiv i plenum, Hegvik

12.15    Diskusjon

12.30    Slutt

 

Workshop  (stikkord)

HLR, Frie Luftveier, svelgtube, intubering, håndtering av større blødninger, kompresser, tourniquet, venfloner, infusjon, nakkekrager, vakuum teknologi, backboard, spjelker.