Obligatorisk kurs i Akuttmedisin

Onsdag 14.mars kl 14.00 – Fredag 16.mars kl 13.00

Praktisk info


Dato: onsdag 14.mars kl 14.00 – fredag 16.mars kl 13.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, legevaktsleger, sykepleiere og ambulansepersonell

Faglig ansvarlig og foredragsholdere: David McDonagh, overlege Trondheim Legevakt, overlege Ortopedisk Skadepoliklinikk, St. Olavs Hospital, NTNU og Johan-Arnt Hegvik, overlege, Hovedintensiv avdeling, St Olavs Hospital og NTNU

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som obligatorisk emne/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin med 17 poeng og er søkt godkjent av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleiere.

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdom. Kurset tar for seg de mest alvorlige akuttmedisinske tilstand en kan møte i allmennpraksis. Man gjennomgår grunnleggende diagnostiske- og behandlingsprinsipper og diskuterer disse i en rekke forskjellige akuttsituasjoner.

Antall deltakere: Max 30

Program

Onsdag 14. mars

14.00
Foredrag: Akutte brystsmerter, Hegvik

14.45
Pause

15.00
Skadestedsledelse/masseskade, gruppearbeid, plenum, Hegvik

16.00
Pause

16.15
Anafylaktisk sjokk v/ Hegvik

17.00
Bevissthetsforstyrrelse, gruppearbeid; interaktiv i plenum, Hegvik

18.00
Slutt for dagen

Torsdag 15. mars

08.45
Akutte abdominalsmerter, gruppearbeid, plenum, McDonagh

09.30
Pause

09.45
Workshop

10.45
Pause

11.00
Workshop

12.00
Lunsj

15.30
Workshop

16.30
Workshop

17.30
Pause

17.45
Workshop

18.45
Oppsummering, fokus workshop

19.00
Slutt for dagen

Fredag 16.mars

08.00
Meningitt, gruppearbeid, interaktiv i plenum, McDonagh

08.45
Pause

09.00
Brann-strømskade, gruppearbeid, interaktiv i plenum, McDonagh

09.45
Pause

10.00
Febrilt barn, gruppearbeid, interaktiv i plenum, McDonagh

10.45
Pause

11.00
Akutt hodepine, gruppearbeid, interaktiv i plenum, McDonagh

11.45
Oppsummering

12.00
Slutt

Workshop (stikkord)
HLR., Frie Luftveier, svelgtube, intubering, håndtering av større blødninger, kompresser, tourniquet, venfloner, infusjon, nakkekrager, vakuum teknologi, backboard, spjelker,