Dermatologi i allmennmedisin

Onsdag 13.mars kl. 14.00 – fredag 15.mars kl. 13.00

Praktisk info


Tid: onsdag 13.mars kl. 14.00 – fredag 15.mars kl. 13.00

Kursledelse: Spesialister i dermatologi Theis Huldt-Nystrøm (Hudpoliklinikken i Namsos), Morten Dalaker (Trondheim Hudlegesenter) og Kristine Skjetne (Hudpoliklinikken i Levanger).

Timer: 17 timer.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og andre leger med interesse for fagområdet.

Læringsmål: Gjennomgang av sentrale fagområder innen hudfaget med hovedvekt på diagnostikk, utredning og behandling i allmennpraksis. Hudlegene vil dele sine erfaringer fra hverdagen og gi dere praktiske råd mht. utredning og behandling. Det brukes mye bilder i undervisningen og det legges opp til casebaserte diskusjoner. Fint om du tar med din smart telefon i forbindelse med gjennomføring av kahooter.

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Den Norske Legeforening for videre- og etterutdannelsen i spesialiteten allmennmedisin.

Program

 

Onsdag 13.03

14.00    Introduksjon og Quiz (Kahoot).

14.20    Nyttig om henvisninger og diagnostiske prøver i dermatologien.

15.00    Kaffe

15.15    Hudens funksjon og oppbygging.

16.00    Atopisk eksem

16.45    Håndeksemer, behandling utredning og allergitesting

17.00    Mindfulness

17.10    Skabb, lus og veggdyr.

17.30    Psoriasis

18.00    Slutt for dagen.

 

Torsdag 14.03

08.30.   Solskader, non melanom hudcancer. Solbeskyttelse.

09.30.   Quiz (Kahoot).

10.00    Kaffe.

10.15    Benigne hudtumores og nevi.

11.00    Maligne melanomer og grunnprinsipper i dermatoskopi.

12.00 – 16.00 LUNSJ/PAUSE

16.00    Ansiktsdermatoser (acne, rosacea, sebhoreisk eksem)

17.00    Infeksjoner i hud.

18.00    Ferdig for dagen.

Fredag 15.03

08.30    Kløe, utredning og behandling.

09.00    Behandling av kroniske sår.

10.00    Kaffe

10.15    Urticaria, noen typiske virale utslett samt legemiddelutslett.

11.00    Soppinfeksjoner i hud hår og negler.

12.00    Kursprøve, oppsummering og utdeling av kursbevis.

13.00    Kurset avsluttes.

Kursprøven vil være skriftlig og går ut på at hver deltaker kort skal skrive ned det han eller hun synes var de to viktigste tingene de lærte fra hver forelesning.