GRUNNKURS A

Tirsdag 5. mars kl. 09.00 – fredag 8. mars kl. 12.00

Praktisk info


GRUNNKURS A – Allmennlegen og fastlegekontoret. Introduksjonskurs som bør tas som det første i grunnkursrekken.

NB! Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført Grunnkurs A del 1 – en 6 timers forberedende del. Egen påmelding til nettkurset hos Legeforeningens nettkursportal. Gå til https://legeforeningen.no/Utdanning/Nettkurs/ Gå via høyre meny  (som medlem) til nettkursportalen. På nettkursportalen ligger kursene under obligatoriske kurs. Klikk på kurset, meld deg inn og gå i gang med kursinnholdet.

Tid: Tirsdag 5.mars kl. 09.00 – fredag 8.mars kl. 12.00.

Kursledelse/ansvarlig: Steinar Westin, mangeårig fastlege ved Mathesongården legesenter og professor emeritus i sosialmedisin ved NTNU, Trondheim.

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Antall timer: 29 kurstimer. I tillegg kommer 5 timer forberedende nettkurs, samt 1 time audit av egen praksis i forkant av samlingen. Kursbevis for nettkurset må forevises.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 29 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

 

Læringsmål:

 1. Faget allmennmedisin. Identitet som allmennlege
 • Kjenne til hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis.
 • Bidra til å utvikle en ”allmennmedisinsk identitet”.
 • Bli fortrolig med allmennmedisinske arbeidsmetoder.

 

 1. Lege-pasient forholdet. Konsultasjonen i allmennpraksis
 • Kjenne betydningen av lege-pasient forholdet.
 • Kjennskap til konsultasjonen som mål og middel.
 • Kjenne til hvordan man kan videreutvikle egne konsultasjonsferdigheter

 

 1. Praksisdrift. Fastlegeordningens rammer. Legevaktsarbeid
 • Kjenne til vesentlige sider ved praksisdrift, fastlegeordningens rammer og legevaktsarbeid.

 

 1. Allmennmedisinske arbeidsmetoder
 • Kjenne til hva som særtegner det allmennmedisinske arbeidet.
 • Kjenne til de mest vanlige allmennmedisinske arbeidsteknikker.

 

 1. Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
 • Kjenne til regelverk rundt takstbruk og bli tryggere på hva som er riktig bruk av takster i grenseoppganger.
 • Kjenne til prinsipper for økonomistyring i en fastlegepraksis.

 

Del 1: Nettkursets innhold:

 • 1A: Regelverket og fastlegekontoret, 2 timer; Rammeverket for fastlegeordningen; lov, forskrift og avtaler
 • 2A: Legevakt, 1 time; Lover og regler, legevaktens oppgaver, organisering av legevakt
 • 3A: Helfo, 2 timer; Blå resept, regelverk for individuell stønad, andre stønadsområder, regelverk om refusjon og direkte oppgjør, takstsystemet

Program

 

Program kommer