Grunnkurs D – Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

Tirsdag 5.mars kl. 09.00 – fredag 8.mars kl. 15.00

Praktisk info


Kurset skal gi innføring i allmennmedisinsk forskning, gi kursdeltageren verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av vitenskapelig litteratur og inspirere til å bidra til forskning i egen praksis og allmennmedisin generelt. Kurset arrangeres i tett samarbeid med de allmennmedisinske universitetsmiljøene. Kursdeltageren skal få kjennskap til og lære å bruke verktøy til kvalitetssikring av egen praksis. Kurset gir innføring i ulike metoder for allmennmedisinsk forskning og en introduksjon til hvor kursdeltageren kan ta kontakt for hjelp til veiledning og finansiering av forskning i egen praksis. Det gis innføring i de ulike nivåene av vitenskapelig litteratur samt databaser og nettsider der man kan oppdatere seg faglig. I kurset vil man gjennom langsgående gruppearbeid gjennomgå innholdet i kurset praktisk ved å gå «fra idé til prosjekt».

Tid: Tirsdag 05. mars kl. 09.00 – Fredag 8. mars kl. 15.00.

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Timer: 30

Godkjenninger: Kurset søkes godkjennes med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Post doktor Tormod Rogne, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim

Kursleder/medansvarlig: Professor emeritus Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Program

5. mars

Tid Emne Format
0900-0915 Åpning – orientering om kurset Kursledelse
0915-1100 Prosjektmøte 1 – Bli kjent

Forskning i allmennmedisin – «Ild og vann, hand i hand»?

Gruppe (G) – Tormod Rogne/Geir Jacobsen/Miriam Gustafsson/Bjarne Austad/Pål Jørgensen
1100.1115 Pause
1115-1200 «Ha nok folk – ha nok pæng!» – Men hvor kommer pengene til allmennmedisinsk forskning fra? (F) med praktiske tips – Bjarne Austad
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter
1600-1900 Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning (F)/(Ø) – Bente Prytz Mjølstad

6. mars

Tid Emne Format
0830-0915 Prosjektmøte 2 – Problemformulering: Er spørsmålet forskbart? (G) – Kursledelse
0915-0930 Pause
0930-1000 «Hvordan løser jeg oppgaven»? – Ulike kvantitative studiedesign (F) – Jacobsen
1000-1100 «Hvor(dan) henter og fornyer jeg kunnskapen min?» –  Litteratursøk (G) – Summing, presentasjon fra gruppene (15 min)

(F) – Rogne

 

1100-1115 Pause
1115-1200 Hva er en protokoll?

 

(F) – Jacobsen
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter
1600-1645 Medical audit (F) – Sten S. Johannessen
1645-1700 Pause
1700-1900 Medical audit, øving og diskusjon, forts. (G/Ø) – Johannessen

 

7. mars

Tid Emne Format
0830-0930 Myk innføring i statistiske metoder (F) Rogne
0930-0945 Pause
0945-1045 «How to read a paper?» (i) (F) – Rogne
1045-1200 «How to read a paper?» (ii) (Ø) – Rogne/Jacobsen
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter
1600-1730 “No job is finished till the paper work is done” – om publisering av forskning (F) – Erlend Hem
1730-1745 Pause
1745-1830 Åpen for innspill – Hvor trykker skoen? Deltagerne

8. mars

Tid Emne Format
0830-1000 Prosjektmøte 3 – Protokollen (G) – Kursledelse
1000-1015 Pause
1100-1230 Prosjektmøte 4 – Endelig protokoll (Poster) (G) – Kursledelse
1230-1330 Lunsj
1330-1445 Minikongress – Hver gruppe presenterer sitt prosjektarbeid. ”Elevator pitch” ved posteren. Plenumssesjon: Muntlig framlegg – Overraskelse

Kursledelse

1445-1500 Kursevaluering og avslutning Alle

Forkortelser:

G = Gruppearbeid

F = Forelsning

Ø = Øvelser

 

Forelesere

Tormod Rogne

Geir W. Jacobsen

Bjarne Austad

Bente Prytz Mjølstad

Sten S. Johannessen

Erlend Hem