Grunnkurs D

Tirsdag 6.mars kl 09.00 – fredag 9.mars kl 15.00

Se program

Praktisk info


Grunnkurs D – Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

Kurset skal gi innføring i allmennmedisinsk forskning, gi kursdeltageren verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av vitenskapelig litteratur og inspirere til å bidra til forskning i egen praksis og allmennmedisin generelt. Kurset arrangeres i tett samarbeid med de allmennmedisinske universitetsmiljøene. Kursdeltageren skal få kjennskap til og lære å bruke verktøy til kvalitetssikring av egen praksis. Kurset gir innføring i ulike metoder for allmennmedisinsk forskning og en introduksjon til hvor kursdeltageren kan ta kontakt for hjelp til veiledning og finansiering av forskning fra egen praksis. Det gis innføring i de ulike nivåene av vitenskapelig litteratur samt databaser og nettsider der man kan oppdatere seg faglig. I kurset vil man gjennom langsgående gruppearbeid gjennomgå innholdet i kurset praktisk ved å gå ”fra idé til prosjekt»

Tid: Tirsdag 06. mars – Fredag 9. mars.

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Timer: 30

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Professor Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

Læringsmål

 1. Fra forskning til praksis
 • Hvor finner jeg svar på spørsmålet mitt? Om søk i tilgjengelige databaser.
 • Hvordan holde seg kontinuerlig faglig oppdatert?
 • Oppsummert kunnskap. Om retningslinjer og kilder.
 • Kritisk lesning av publisert viten og presentasjoner.
 • Hvordan omsette ny viten til praksis?
 • Hvordan forholde seg til pasienter som har funnet medisinsk informasjon på internett?
 1. Fra idé til prosjekt
 • Finnes det ikke svar på spørsmålet mitt? Hvordan designe et forskningsprosjekt?
 • Etiske overveielser. Helseforskningsloven.
 • Økonomiske muligheter som finnes for forskning i allmennpraksis.
 1. Refleksjon over egen praksis, Kvalitetsarbeid
 • Hvordan gjør jeg det? Audit.
 • Redskaper til analyse og refleksjon over egen praksis.
 • Fra kvalitetssikring til forskning.
 • Erfaringsbasert vs. kunnskapsbasert medisin.
 • Kritisk holdning til legemiddelinformasjon.
 1. Forskning i allmennmedisin
 • Kort vei fra forskning til praksis?
 • Hvordan komme i gang?
 • Ulike metoder. Kvantitative og kvalitative.
 • ”Litt” statistikk.
 • ”Mitt prosjekt”. Forskende allmennleger forteller.
 • De allmennmedisinske universitetsmiljøene.
 • Forskningens plass i spesialistutdannelsen.
 1. Problemstillinger ved multifarmasi
 • Kjennskap til begrepet multifarmasi, hvilke problemstillinger som kan oppstå og hva man kan gjøre for å unngå dette.
 • Betydningen av å holde medisinlister oppdatert og være seg bevisst farer som interaksjoner, bivirkninger og forbigående indikasjon for behandlingen

Program

Tirsdag 06. Mars 2018

Tid Emne Format
0900-0915 Åpning – orientering om kurset Kursleder
0915-1100 Allmennmedisin som akademisk fag

Bekjennelser fra en kollega

Forelesninger (2)
1100-1115 Pause
1115-1200 Prosjektmøte 1 – Bli kjent Gruppe
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter
1600-1645 Planlegging – Hva er en protokoll? Forelesning
1700-1745 Ulike forskningsdesign Forelesning
1800-1900 Prosjektmøte 2 – Valg av prosjekt Gruppe

Onsdag 7. mars 2018

Tid Emne Format
0830-1200 Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning Forelesning m/innlagte øvinger
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter
1600-1700 Myk innføring i statistiske metoder Forelesning m/innlagte eksempler
1700-1715 Pause
1715-1815 Litteratursøk: Strategi og handling Forelesning m/demonstrasjon
1815-1900 Prosjektmøte 3 – Fra ide til ferdig protokoll Gruppe

 

Torsdag 8. mars 2018

Tid Emne Format
0830-0930 Hvor(dan) henter og fornyer jeg kunnskapen min? Gruppe
0930-0945 Pause
0945-1100 How to read a paper? Forelesning m/innlagt øving
1100-1115 Pause
1115-1200 Hva står det i reklamen? – Et eksempel (I) Gruppe
1200-1600 Lunsj – Uteaktiviteter
1600-1645 Hva kan vi få ut av reklamen? –  Et eksempel (II) Plenumsdiskusjon
1645-1700 Pause
1700-1900 Gleder og begredeligheter Allmennleger (2-3) forteller om prosjektene sine)

 

Fredag 9. mars 2018

Tid Emne Format
0830-1000 “No job is finished till the paper work is done” – om publisering av forskning Forelesning med diskusjon
1000-1015 Pause
1015-1115 «Ha nok folk – ha nok pæng’»! – Men hvor kommer pengene til forskninga fra? Forelesning med praktiske tips
1115-1230 Prosjektmøte 4 – Ferdigstilling av protokollen Grupper
1230-1330 Lunsj
1330-1445 Minikongress – Hver gruppe presenterer sitt prosjektarbeid Plenumssesjon – Poster eller muntlig framlegg
1445-1500 Kursevaluering og avslutning