Gynekologi i allmennpraksis

Onsdag 6. mars kl. 14.00 – fredag 8. mars kl. 13.00

Praktisk info


Tid: Onsdag 6. mars kl. 14.00 – fredag 8. mars kl. 13.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og leger under utdanning til spesialiteten i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Kursledelse/kursansvarlig: Privatpraktiserende gynekolog Kristin Offerdal PhD, Trondheim, medvirkende forøvrig: overleger ved Kvinneklinikken, St. Olavs universitetssykehus i Trondheim og privatpraktiserende gynekologer i Trondheim

Antall timer: 18 timer

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i gynekologi i spesialiteten allmennmedisin

Læringsmål:

  • Å oppdatere legen innen prevensjon og problemstillinger omkring klimakteriet.
  • Å gi legen trening i cytologi- og endometrie-prøvetaking samt innsetting av hormonspiral og prevensjonsimplantat.
  • Å gi legen kunnskaper om utredning og behandling av blødningsproblemer, vulvo-vaginale plager samt underlivssmerter i allmennpraksis.
  • Å informere om behandlingsmuligheter ved infertilitet.
  • Å øke kunnskap om nyere behandlingsprinsipper ved urininkontinens (medisinsk og kirurgisk).
  • Å gi oversikt over det metabolske syndrom og PCOS og deres betydning for kvinner i fruktbar alder.
  • Å gjøre legen i stand til å ta målrettede hormonprøver og tolke svarene ved ulike hormonforstyrrelser.
  • Å gi informasjon om HPV-problematikken.
  • Å øke kunnskap innen sexologiske problemstillinger.

Program

Program kommer