Velg en side

Praktisk info


Dato: 4. – 7.mars 2018.

Kursleder: Overlege dr.med. Rune Mo*)

Kurskomite:

 • Overlege PhD Ole Chr. Mjølstad*)
 • Overlege PhD Espen Holte*)
 • Overlege Olav M. Leiren*)
 • Overlege dr.med. Rune Mo*)

Øvrige foredragsholdere:

 • Professor dr.med. Stein Hallan**)
 • Overlege PhD Espen Holte*)
 • Overlege dr.med. Jan P. Loennechen*)
 • Overlege PhD Ane C. Dale*)
 • Overlege Harald Edsberg***)
 • Overlege Marcel D. Moufack*)
 • Spesialsykepleier Marit I. Husby*)
 • Pasient/daglig leder Stian Gullaksen
 • Lege i spesialisering/PhD-stipendiat Elisabeth K. Vesterbekkmo*)

*) Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital
**) Avdeling for nyresykdommer, St. Olavs Hospital
***) Medisinsk avdeling, Orkdal Sykehus

Emner:

 • Hypertensjon – status, utredning og behandling.
 • EKG – rytme og morfologi med kasuistikker.
 • Bilyder – årsaker og indikasjon for utredning.
 • Endokarditt – feber og bilyd.
 • Brystsmerter – differensialdiagnostikk med kardialt fokus.
 • Koronar hjertesykdom – utredning og behandling.
 • Prehospitale tiltak ved akutte koronarsyndromer
 • Hjertebank, svimmelhet og synkope – indikasjoner og metoder for utredning av arytmi.
 • Praktisk kunnskap om pacemaker og implantert defibrillator (ICD).
 • Antikoagulasjon og platehemmere i 2018.
 • Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.
 • Arytmi – kasuistikker.
 • Hjertesvikt fra A til Å.
 • Hjertesvikt i grenselandet mellom første- og annenlinjetjenesten.
 • Høyt kolesterol – indikasjoner for utredning og behandling.
 • Trening i kardiovaskulær primær- og sekundærprofylakse – prinsipper og effekt.
 • Kost og kosttilskudd i et hjertemedisinsk perspektiv.

Program

SØNDAG 4. mars

16.00-16.15 (Mo):
Hjerter i allmennpraksis – program og målsetting.

16.15-17.00 (Mo):
Hypertensjon – hva er nytt, og hva er fortsatt viktig?

17.00-17.30:
Kaffepause.

17.30-18.15 (Mo):
Hypertensiv endeorganskade – utredning og oppfølging.

18.15-19.00 (Hallan):
Effektiv medikamentell blodtrykksbehandling –

MANDAG 5. mars

08.00-08.45 (Mjølstad):
Hjerteultralyd i allmennpraksis. Mjølstad.

08.45-09.30 (Mjølstad):
Pacemaker og ICD – enkel klinisk trouble shooting.

09.30-10.00:
Kaffepause.

10.00-10.45 (Holte):
Bilyder – hva kan det være, og hvem skal til ekkokardiografi?

10.45-11.30 (Holte):
Feber og bilyd – har pasienten endokarditt?

11.30-16.00:
Lunsj

16.00-16.30 (Dale):
Hjertebank – indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.

16.30-17.00 (Dale):
Synkope – banal hendelse eller livstruende sykdom?

17.00-17.30:
Kaffepause

17.30-18.00 (Loennechen):
Platehemmere og antikoagulasjon – hvem skal ha hva og når?

18.00-18.30 (Loennechen):
Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.

18.30-19.30 (Dale, Loennechen, Mjølstad):
Arytmier illustrert av kasuistikker.

TIRSDAG 6. mars

08.00-08.45 (Mo):
Kronisk hjertesvikt – sentrale momenter i gjeldende guidelines.

08.45-09.30 (Mo):
Praktiske forhold ved utredning og behandling av kronisk hjertesvikt.

09.30-10.00 (Mo):
Avansert hjertesviktbehandling – instrumentelle og operative muligheter.

10.00-10.30:
Kaffepause

10.30-11.00 (Husby)
Hjertesviktpoliklinikk – i grenselandet mellom primærhelsetjeneste og sykehus.

11.00-11.30 (Gullaksen):
Å leve med nytt hjerte – en hjertetransplantert forteller sin historie.

11.30-16.00
Lunsj

16.00-16.45 (Edsberg):
Brystsmerter – kan det være alvorlig?

16.45-17.15 (Leiren):
Stabil koronarsykdom – medikamentell utredning og behandling.

17.15-17.45 (Leiren):
Akutt koronarsykdom – hva er viktig før innleggelse?

17.45-18.00:
Kaffepause

18.00-18.45 (Moufack):
EKG – morfologi, iskemi og arytmi.

18.45-19.30 (Moufack):
EKG – kollokvium med kasuistikker.

ONSDAG 7. mars

08.00-08.30 (Vesterbekkmo):
Høyt kolesterol – hva nå?

08.30-09.00 (Vesterbekkmo):
Trening i kardial primær- og sekundærprofylakse.

09.00-09.30 (Vesterbekkmo):
Kost – betyr det noe?

09.30-10.00
Kaffepause

10.00-11.00 (Mo):
Kursprøve med gjennomgang og evaluering.

11.00-11.30 (Mo):
Hjertemedisinske frontlinjer og fremtidsperspektiver.