Hjerter i Allmennpraksis

Søndag 4. mars kl 16.00  – onsdag 7. mars  kl 12.00

Se program

Praktisk info


Tid: Søndag 4. mars kl 16.00  – onsdag 7. mars  kl 12.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og utdanningskandidater

Kursledelse/ansvarlig: Rune Mo, overlege dr.med., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Antall timer: 25

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i hjertemedisin med 25 timer i spesialiteten allmennmedisin.

Kurskomite:

 • Overlege PhD Ole Chr. Mjølstad
 • Overlege Espen Holte
 • Overlege Olav M. Leiren
 • Overlege dr.med. Rune Mo

Emner:

 • Hypertensjon – status, utredning og behandling.
 • EKG – rytme og morfologi med kasuistikker.
 • Bilyder – årsaker og indikasjon for utredning.
 • Endokarditt – feber og bilyd.
 • Brystsmerter – differensialdiagnostikk med kardialt fokus.
 • Koronar hjertesykdom – utredning og behandling.
 • Prehospitale tiltak ved akutte koronarsyndromer
 • Hjertebank, svimmelhet og synkope – indikasjoner og metoder for utredning av arytmi.
 • Praktisk kunnskap om pacemaker og implantert defibrillator (ICD).
 • Antikoagulasjon og platehemmere i 2018.
 • Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.
 • Arytmi – kasuistikker.
 • Hjertesvikt fra A til Å.
 • Hjertesvikt i grenselandet mellom første- og annenlinjetjenesten.
 • Høyt kolesterol – indikasjoner for utredning og behandling.
 • Trening i kardiovaskulær primær- og sekundærprofylakse – prinsipper og effekt.
 • Kost og kosttilskudd i et hjertemedisinsk perspektiv.

Program

Søndag 4. mars

16.00-16.15: Hjerter i allmennpraksis – program og målsetting.
16.15-17.00: Hypertensjon – hva er nytt, og hva er fortsatt viktig?

17.00-17.30: Kaffepause.

17.30-18.15: Hypertensiv endeorganskade – utredning og oppfølging.
18.15-19.00: Effektiv medikamentell blodtrykksbehandling – hvordan skal vi best nå behandlingsmålet?

Mandag 5. mars

08.00-08.45: Hjerteultralyd i allmennpraksis.
08.45-09.30: Pacemaker og ICD – enkel klinisk trouble shooting.

09.30-10.00: Kaffepause.

10.00-10.45: Bilyder – hva kan det være, og hvem skal til ekkokardiografi?
10.45-11.30: Feber og bilyd – har pasienten endokarditt?

11.30-16.00: Lunsj

16.00-16.30: Hjertebank – indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.
16.30-17.00: Synkope – banal hendelse eller livstruende sykdom?

17.00-17.30: Kaffepause

17.30-18.00: Platehemmere og antikoagulasjon – hvem skal ha hva og når?
18.00-18.30: Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.
18.30-19.30: Arytmier illustrert av kasuistikker.

Tirsdag 6. mars

08.00-08.45: Kronisk hjertesvikt – sentrale momenter i gjeldende guidelines.
08.45-09.30: Praktiske forhold ved utredning og behandling av kronisk hjertesvikt.
09.30-10.00: Avansert hjertesviktbehandling – instrumentelle og operative muligheter.

10.00-10.30: Kaffepause

10.30-11.00: Hjertesviktpoliklinikk – i grenselandet mellom primærhelsetjeneste og sykehus.
11.00-11.30: Å leve med nytt hjerte – en hjertetransplantert forteller sin historie.

11.30-16.00: Lunsj

16.00-16.45: Brystsmerter – kan det være alvorlig?
16.45-17.15: Stabil koronarsykdom – medikamentell utredning og behandling.
17.15-17.45: Akutt koronarsykdom – hva er viktig før innleggelse?

17.45-18.00: Kaffepause

18.00-18.45: EKG – morfologi, iskemi og arytmi.
18.45-19.30: EKG – kollokvium med kasuistikker.

Onsdag 7. mars

08.00-08.30: Høyt kolesterol – hva nå?
08.30-09.00: Trening i kardial primær- og sekundærprofylakse.
09.00-09.30: Kost og kosttilskudd – betyr det noe?

09.30-10.00: Kaffepause

10.00-11.00: Kursprøve med gjennomgang og evaluering.
11.00-11.30: Hjertemedisinske frontlinjer og fremtidsperspektiver.