Hjerter i Allmennpraksis – utfordringer og muligheter

Søndag 3. mars kl. 16.00 – onsdag 6.mars kl. 12.00

Praktisk info


Tid: Søndag 3. mars kl. 16.00 – onsdag 6. mars kl. 12.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og utdanningskandidater

Kursledelse/ansvarlig: Rune Mo, overlege dr.med., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Antall timer: 25

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i hjertemedisin med 25 timer i spesialiteten allmennmedisin.

Emner:

 • Hypertensjon – fra et tilfeldig målt høyt blodtrykk til diagnose og spesialistvurdering
 • Behandling av hypertensjon- ikke-farmakologiske tiltak og rasjonelle medikamentvalg.
 • EKG – rytme og morfologi.
 • Kardiale bilyder – hva kan det være og hvem skal henvises til ekkokardiografi?
 • Brystsmerter – differensialdiagnostikk med hovedvekt på kardiale årsaker.
 • Koronar hjertesykdom – stabile og ustabile tilstander.
 • Hjertebank, svimmelhet og synkope – indikasjoner og metoder for utredning av kardial arytmi.
 • Hva bør allmennlegen vite om pasienter med pacemaker eller implantert defibrillator (ICD)?
 • Atrieflimmer – forebyggende tiltak, utredning og behandling.
 • Antikoagulasjon og platehemmere anno 2019.
 • Hjertesvikt – utredning, behandling og oppfølging.
 • Trening som medisin – prinsipper og effekt.
 • Kardiovaskulær primær- og sekundærprofylakse – livsstil og medikamenter.
 • Hjertemedisinske frontlinjer.

Program

Program kommer