Legevaktmedisin

Lørdag 09. mars kl. 08.00 – til søndag 10. mars kl. 15.45

Praktisk info


Tid: Lørdag 09. mars kl. 08.00 – til søndag 10. mars kl. 15.45

Kursansvarlig: Overlege Trondheim Legevakt, Overlege Ortopedisk Skadepoliklinikk, St.Olavs Hospital David McDonagh.

Antall timer: 15 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Foredragsholder: David McDonagh

Målgruppe: Leger, sykepleiere og andre med spesiell interesse for Legevaktsmedisin,

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdommer.

Program

 

Lørdag 09. mars

 

08.00    Ansiktsskader/ Øyeskader

08.45    Pause  

09.00    Hodeskader – Gruppearbeid

10.00    Pause

10.15    Kneskader og knesmerte – Praktisk

10.45    Skulderskader – Praktisk

11.15    Pause  

11.30    Akutte alvorlige infeksjoner – Gruppearbeid

 

12.15    Lunsj   

 

13.15    Halsskader

13.45    Pause

14.00    Muskel-seneskader – Praktisk

14.30    Pause

14.45   Bittskader

15.15    Pause

15.30    Kramper – Gruppearbeid

16.15    Henvisninger til spesialisert rehabilitering v/ Elin Marita Segtnan Ytterstad, Overlege ved fys.med.avd. SH-Levanger.

16.45  Slutt for dagen

Søndag 10.mars

 

08.00    Håndinfeksjoner

08.45    Pause

09.00    Akutt abdomen – Gruppearbeid

09.45    Pause

10.00    Thoraksskader – Gruppearbeid

10.45    Pause

11.00    Lokal anestesi, sårvask, hemostase

11.30    Kuttskader – Hånd/Ansikt m.m.

 

12.00    Lunsj

 

13.00    Nakke- ryggskader

13.30    Pause

13.45    Brystsmerte – Gruppearbeid

14.30   Pause

14.45    Medikamentell behandling av – epilepsi, astma, anafylaksi, hypo-hyperglykemi

15.30    Oppsummering/Avslutning       

15.45    Slutt