Legevaktmedisin

Lørdag 10. mars kl 08.30 – til søndag 11. mars kl 16.30

Se program

Praktisk info


Tid: Lørdag 10. mars kl 08.30 – til søndag 11. mars kl 16.30

Kursansvarlig: Overlege Trondheim Legevakt, Overlege Ortopedisk Skadepoliklinikk, St.Olavs Hospital David McDonagh.

Antall timer: 15 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Foredragsholder: David McDonagh

Målgruppe: Leger, sykepleiere og andre med spesiell interesse for Legevaktsmedisin,

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdommer.

Program

Lørdag 10. mars

08.30 Ansiktsskader/ Øyeskader
09.15 Pause
09.30 Hodeskader – Gruppearbeid
10.30 Pause
10.45 Kneskader og knesmerte – praktisk
11.30 Skulderskader – praktisk

12.00 Lunsj

13.15 Akutte alvorlige infeksjoner – gruppearbeid
14.00 Pause
14.15 Halsskader
14.45 Pause
15.00 Muskel-seneskader – praktisk
15.30 Pause
15.45 Bittskader
16.30 Slutt for dagen

Søndag 11.mars

08.30 Håndinfeksjoner
09.15 Pause
09.30 Akutt abdomen – Gruppearbeid
10.15 Pause
10.30 Thorakskader
11.15 Pause
11.30 Kuttskader – Hånd/Ansikt mm

12.00 Lunsj

13.15 Akutt hodepine
13.45 Nakke- ryggskader
14.15 Pause
14.30 Brystsmerte – gruppearbeid
15.15 Pause
15.30 Medikamentell behandling av – epilepsi, astma, anafylaksi, hypo-hyperglykemi
16.15 Oppsummering/Avslutning
16.30 Slutt