Legevaktmedisin

Lørdag 09. mars kl. 08.00 – til søndag 10. mars kl. 15.30

Praktisk info


Tid: Lørdag 09. mars kl. 08.00 – til søndag 10. mars kl. 15.30

Kursansvarlig: Overlege Trondheim Legevakt, Overlege Ortopedisk Skadepoliklinikk, St.Olavs Hospital David McDonagh.

Antall timer: 13 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Foredragsholder: David McDonagh

Målgruppe: Leger, sykepleiere og andre med spesiell interesse for Legevaktsmedisin,

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdommer.

Program

 

Lørdag 09. mars

 

08.00    Ansiktsskader/ Øyeskader
08.45    Pause
09.00    Hodeskader – Gruppearbeid
10.00    Pause
10.15    Kneskader og knesmerte – Praktisk
10.45    Skulderskader – Praktisk
11.15    Pause
11.30    Akutte alvorlige infeksjoner – Gruppearbeid

12.15    Lunsj

13.15    Halsskader
13.45    Pause
14.00    Muskel-seneskader – Praktisk
14.30    Pause
14.45    Bittskader
15.15    Slutt for dagen

Søndag 10.mars

 

08.00 Håndinfeksjoner
08.45 Pause
09.00 Akutt abdomen – Gruppearbeid
09.45 Pause
10.00 Thorakskader – Gruppearbeid
10.45 Pause
11.00 Kuttskader – Hånd/Ansikt mm
11.30 Akutt hodepine

12.00 Lunsj

13.00 Nakke – ryggskader
13.30 Pause
13.45 Brystsmerte – Gruppearbeid
14.30 Pause
14.45 Medikamentell behandling av – epilepsi, astma, anafylaksi, hypo-hyperglykemi
15.20 Oppsummering/Avslutning
15.30 Slutt