Overvekt i Allmennmedisin

Søndag 3. mars kl. 16.00 – tirsdag 5. mars kl. 12.00

 

Praktisk info


  • Hvordan skal fastlegen følge opp overvektige – barn, ungdom og voksne. Utredning, følgetilstander, intervensjon.
  • Når og hvordan bør overvekt behandles? barn, ungdom, voksne, familieintervensjon. Operasjon – for hvem? Livsstilsendring?

Tid: Søndag 3. mars kl. 16.00 – onsdag 6. mars kl. 12.00

Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedklinikken, Trondheim, professor Bård Kulseng, Senter for Fedmeforskning og Innovasjon, St. Olavs Hospital, Trondheim og overlege, spes. i allmennmedisin Åsne Ask Hyldmo, St Olavs Hospital, Trondheim

Målgruppe: Fastleger, allmennpraktiserende leger, leger i spesialisering i endokrinologi, indremedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering.

Antall timer: 25 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering til videre- og etterutdanningen. Søkes også godkjent for spesialistutdanning i Endokrinologi og indremedisin.

Innhold/Læringsmål: Vitenskapelig og dokumentert kunnskap om det stadig økende helseproblemet overvekt – utredning og intervensjon. Kurset vil bli lagt opp interaktivt med gruppearbeid, kasuistikker og diskusjoner.

Program

SØNDAG 3. MARS     

16.00   Velkommen/presentasjon V/ Sturla Storrø

16.15     Overvekt og fedme- Hvorfor blir så mange overvektige? V/ Bård Kulseng

17.00     Regulering av energibalansen – Hvorfor hjelper ikke dietter? V/ Bård Kulseng

17.45     Kaffepause

18.00     Overvekt og fedme – Er all overvekt like farlig? V/ Bård Kulseng

18.45     Pause

19.00     Kasuistikker V/ Bård Kulseng

19.30     Slutt for dagen

 

MANDAG 4. MARS       

Utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

08.30   Utredning av overvekt i allmennpraksis v/Åsne Hyldmo

  • hvordan ta opp temaet
  • risikovurdering på individnivå
  • prioriteringer/ planlegging

09.15     Pause

09.30     Hvordan avdekke og håndtere overspisingslidelse v/Psykolog

10.15     Mat som rus – sukkeravhengighet v/Psykolog

11.00     Pause

11.15     Hvordan møte pasienten med dårlig selvbilde og kroppsforakt v/Psykolog

12.00     Lunsj

16.00     Hvordan få pasienten til å ta eierskap til sin endringsprosess? v/Sturla Storrø

16.45     Gruppeoppgave: Lage et program for livsstilintervensjon som kan fungere i allmennpraksis v/Sturla Storrø

17.30     Kostregistrering og gjennomføring av kostholdintervensjon i allmennpraksis v/KEF

18.15     Overvektsbehandling – mål og midler v/Åsne Hyldmo

18.45     Pause

19.00     Presentasjon av gruppeoppgaven v/Sturla Storrø

19.30     Slutt for dagen

 

 

TIRSDAG 5. MARS        

Barn og overvekt / fedme

08.30   Forebygging av vektoppgang i allmennpraksis – Når fastlegen følger pasienten gjennom livets faser v/Fastlege

09.15     Pause

09.30     Oppfølging av overvektige gravide v/Fastlege

10.15     Pause

10.30     Barnefedme v/Overlege dr.med/ 1.amanuensis II Rønnaug Ødegård, St Olavs Hospital, Trondheim

11.15     Pause

11.30     Barnefedme v/ Rønnaug Ødegård

12.00     Lunsj

16.00     Tiltak mot barnefedme – hvem gjør hva – hvordan samhandle? v/Rønnaug Ødegård

16.45     Kostverktøyet.no Praktisk bruk v/ Klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen, St Olavs Hospital, Trondheim

17.30     Kostverktøyet.no Praktisk bruk v/ Tove Drilen

18.15     Gruppeoppgaver – kasuistikker v/ Rønnaug Ødegård

18.45     Pause

19.00     Gruppeoppgaver – kasuistikker v/ Rønnaug Ødegård

19.30     Slutt for dagen

 

 

ONSDAG 6.MARS 

Behandlingsalternativer

08.30   Fedmekirurg i- Fysiologiske endringer og langtidsresultater v/Kirurg

09.15     Fedmekirurgi – Komplikasjoner og plager – hva kan fastlegen gjøre? v/ Åsne Hyldmo

10.30     Pause

10.45     Fedmekirurg i- Hva med alkohol og medikamenter etter inngrepet? v/ Forsker, sykepleier PhD-student i klinisk medisin Magnus Strømmen, St Olavs Hospital

11.30     Fremtidsvisjoner og evaluering v/Bård Kulseng/Sturla Storrø

12.00     Slutt