Velg en side

Overvekt i Allmennmedisin

Søndag 4. mars kl 16.00 – onsdag 7. mars kl 12.00

Praktisk info


  • Hvordan skal fastlegen følge opp overvektige – barn, ungdom og voksne. Utredning, følgetilstander, intervensjon.
  • Når og hvordan bør overvekt behandles? barn, ungdom, voksne, familieintervensjon. Operasjon – for hvem? Livsstilsendring?

Tid: Søndag 4. mars kl 16.00 – onsdag 7. mars kl 12.00

Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedklinikken, Trondheim, professor Bård Kulseng, Senter for Fedmeforskning og Innovasjon, St. Olavs Hospital, Trondheim og overlege, spes. i allmennmedisin Åsne Ask Hyldmo, St Olavs Hospital, Trondheim

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, leger i spesialisering i endokrinologi, indremedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering og andre fagpersoner med interesse for fagfeltet

Antall timer: 25

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering til videre- og etterutdanningen. Søkes også godkjent for spesialistutdanning i Endokrinologi og indremedisin.

Innhold/Læringsmål: Vitenskapelig og dokumentert kunnskap om det stadig økende helseproblemet overvekt – utredning og intervensjon. Kurset vil bli lagt opp interaktivt med gruppearbeid, kasuistikker og diskusjoner.

Program

PROGRAM

SØNDAG 4. MARS

16.00
Velkommen/presentasjon V/ Sturla Storrø

16.15
Overvekt og fedme- Hvorfor blir så mange overvektige? V/ Bård Kulseng

17.00
Regulering av energibalansen – Hvorfor hjelper ikke dietter? V/ Bård Kulseng

17.45
Kaffepause

18.00
Overvekt og fedme – Er all overvekt like farlig? V/ Bård Kulseng

18.45
Pause

19.00
Kasuistikker V/ Bård Kulseng

19.30
Slutt for dagen

MANDAG 5. MARS

Utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

08.30
Utredning av overvekt i allmennpraksis v/Åsne Hyldmo
– hvordan ta opp temaet
– risikovurdering på individnivå
– prioriteringer/ planlegging

09.15
Pause

09.30
Hvordan avdekke og håndtere overspisingslidelse v/Psykolog

10.15
Mat som rus – sukkeravhengighet v/Psykolog

11.00
Pause

11.15
Hvordan møte pasienten med dårlig selvbilde og kroppsforakt v/Psykolog

12.00
Lunsj

16.00
Hvordan få pasienten til å ta eierskap til sin endringsprosess? v/Sturla Storrø

16.45
Gruppeoppgave: Lage et program for livsstilintervensjon som kan fungere i allmennpraksis v/Sturla Storrø

17.30
Kostregistrering og gjennomføring av kostholdintervensjon i allmennpraksis v/KEF

18.15
Overvektsbehandling – mål og midler v/Åsne Hyldmo

18.45
Pause

19.00
Presentasjon av gruppeoppgaven v/Sturla Storrø

19.30
Slutt for dagen

TIRSDAG 6. MARS

Barn og overvekt / fedme

08.30
Forebygging av vektoppgang i allmennpraksis – Når fastlegen følger pasienten gjennom livets faser. v/Fastlege

09.15
Pause

09.30
Oppfølging av overvektige gravide v/Fastlege

10.15
Pause

10.30
Barnefedme v/Overlege dr.med/ 1.amanuensis II Rønnaug Ødegård, St Olavs Hospital, Trondheim

11.15
Pause

11.30
Barnefedme v/ Rønnaug Ødegård

12.00
Lunsj

16.00
Tiltak mot barnefedme – hvem gjør hva – hvordan samhandle? v/Rønnaug Ødegård

16.45
Kostverktøyet.no Praktisk bruk v/ Klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen, St Olavs Hospital, Trondheim

17.30
Kostverktøyet.no Praktisk bruk v/ Tove Drilen

18.15
Gruppeoppgaver – kasuistikker v/ Rønnaug Ødegård

18.45
Pause

19.00
Gruppeoppgaver – kasuistikker v/ Rønnaug Ødegård

19.30
Slutt for dagen

ONSDAG 7.MARS

Behandlingsalternativer

08.30
Fedmekirurg i- Fysiologiske endringer og langtidsresultater v/Kirurg

09.15
Fedmekirurgi – Komplikasjoner og plager – hva kan fastlegen gjøre? v/ Åsne Hyldmo

10.30
Pause

10.45
Fedmekirurgi – Hva med alkohol og medikamenter etter inngrepet? v/ Forsker, sykepleier PhD-student i klinisk medisin Magnus Strømmen, St Olavs Hospital

11.30
Fremtidsvisjoner og evaluering v/Bård Kulseng/Sturla Storrø

12.00
Slutt