Velg en side

Pasientnær ultralyd - DEL 1 (point of care ultrasound)

Forening for ultralyd i allmennpraksis i samarbeid med
Oppdalsuka har gleden av å ønske deg velkommen

Søndag 11.mars kl 16.00 – onsdag 14.mars kl 12.00

Praktisk info


 

Tid: Søndag 11.mars kl 16.00 – onsdag 14.mars kl 12.00

Kursleder: Canh Le Nygaard, leder FUA

Antall deltagere: 50

Antall timer: 18 timer

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin

Kursbeskrivelse

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av akutt syke pasienter på fastlegekontor, legevakt, KAD mm. I dette kurset lærer du hvordan du gjør bedre og mer presise vurderinger med et ultralydapparat i hånd. Klinikerstyrt ultralyd er bedre kjent som point of care ultrasound – pasientnær ultralyd. Målet er at du som kliniker raskere kan skaffe deg verdifull informasjon som kan være viktig eller avgjørende for den videre behandlingen av pasienten din. Kurset passer både for nybegynnere og de mer erfarne.

Kursmetode

 • Alle deltagere får tilgang til videoforelesninger for læring på egen PC/Mac/nettbrett i forkant av kurset. Suppler også med anbefalte kapitler i ebok. Det er avgjørende for læring at kursmaterialet er gjennomgått før kurset. På kursdagene blir det kun kortere oppsummerende forelesninger. Videoforelesninger utgjør totalt 465 minutter (10 kurstimer a 45 minutter). Så begynn tidlig med å gå gjennom dette.
 • Videoforelesninger er tilgjengelig på nett i ett år. Repeter læring når du ønsker.
 • Det blir satt av maksimalt med tid for hands on og veiledning på kursdagene.

Læringsmål

 • Introdusere allmennleger mulighetene som åpner seg ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer.
 • Kunne produsere representative ultralydbilder til bruk som beslutningsstøtte ved diagnostikk og behandling.
 • Få kjennskap til sonoanatomien og de vanligste patologiske funn ved nevnte organsystemer.

Kursmateriale

 • Videoforelesningsvideoer fra Ultrasound Leadership Academy (sendes i eget vedlegg med linker i PDF).
 • Ebok: Introduction to Bedside Ultrasound 1 + 2. Lastes ned til iPad (1 og 2) eller Inkling (1 og 2 eller begge for alle plattformer – iPad, iPhone, Android, PC, Mac).

EMNER

 1. FYSIKK – Victoria
 2. AORTA – Andreas/Nicolay
 3. DVT – Morten
 4. NYRER – Geir
 5. GALLE – Olav
 6. UL i allmennpraksis – Canh
 7. GRAVID – Karoline
 8. MSK – Thomas
 9. KOMME I GANG – Troels
 10. INJEKSJON AV SKULDER – Canh og Tomas
 11. LUNGE – Gordy
 12. FAST – Søren
 13. HJERTE – Gordy

 

 

 

 

 

Program

Søndag 11.mars

1600-1615
Introduksjon

1615-1645
1 – Ultralydfysikk og grunnleggende begreper
Grunnleggende om UL, sikkerhet

1645 – 1715
2 – Aorta
Utelukke eller diagnostisere abdominalt aortaaneurysme

1715 – 1815
Hands on

1815 – 1830
Oppsummering – Quiz

 

Mandag 12.mars 

0830 – 0900
3 – Ultralyd i allmennpraksis
Tips fra en erfaren bruker

0900 – 0930
4 – DVT
Vurdere hevelse i ben for DVT

0945-1015
5 – Galleblære
Vurdere galleblære ved galleblærebetennelse, gallestein mm

1015-1045
6 – Nyrer og urinveier
Vurdere nyrer, hydronefrose, nyrestein, blærevolum mm

1100-1200
Hands on – DVT, Nyrer, Galleblære

1200-1600
Lunsj og ski

1600 – 1800
Hands on – DVT, Nyrer, Galleblære

1800 – 1830
Oppsummering – Quiz

Tirsdag 13.mars

0830 – 0900
9 – Hvordan komme i gang med ultralyd i egen praksis
Valg av utstyr, utvikle ferdigheter, digitale læringsressurser, takster

0900 – 0930
7 – Graviditet
Bestemme intra eller ekstrauterint svangerskap og vitalt/ikke-vitalt foster ved blødning, leie, hjerteaksjon mm

0945 – 1045
Hands on – Gravide
Med pasienter

1100-1130
8 – Introduksjon av muskelskjellett ultralyd
Ultralyd av hyppige MSK lidelser

1130-1200
10 – Injeksjonsterapi i skulder

1200-1600
Lunsj og ski

1600 – 1800
Hands on MSKUL og injeksjoner
Med pasienter

1800 – 1830
Oppsummering – Quiz

 

Onsdag 14.mars

0830-0930
11 – Lunge
Vurdere pneumothorax, pneumoni, lungeødem mm

0930-1000
12 – FAST

0930 – 1000
13 – Basic hjerteultralyd/ekko
De vanligste hjertevinduer

1000 – 1130
Hands on – hjerte, lunge

1130 – 1200
Oppsummering – Quiz

Totalt 18 timer