Pasientnær ultralyd - DEL 1 (point of care ultrasound)

Forening for ultralyd i allmennpraksis i samarbeid med Oppdalsuka har gleden av å ønske deg velkommen

Søndag 10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl. 12.00

Praktisk info


Tid: Søndag 10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl. 12.00

Kursleder: Canh Le Nygaard, leder FUA

Antall deltagere: 50

Antall timer: 18 timer.

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Dnlf. som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin

 

Kursbeskrivelse

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av akutt syke pasienter på fastlegekontor, legevakt, KAD mm. I dette kurset lærer du hvordan du gjør bedre og mer presise vurderinger med et ultralydapparat i hånd. Klinikerstyrt ultralyd er bedre kjent som point of care ultrasound – pasientnær ultralyd. Målet er at du som kliniker raskere kan skaffe deg verdifull informasjon som kan være viktig eller avgjørende for den videre behandlingen av pasienten din. Kurset passer både for nybegynnere og de mer erfarne.

 

Kursmetode

 • Alle deltagere får tilgang til videoforelesninger for læring på egen PC/Mac/nettbrett i forkant av kurset. Suppler også med anbefalte kapitler i ebok. Det er avgjørende for læring at kursmaterialet er gjennomgått før kurset. På kursdagene blir det kun kortere oppsummerende forelesninger. Videoforelesninger utgjør totalt 465 minutter (10 kurstimer a 45 minutter). Så begynn tidlig med å gå gjennom dette.
 • Videoforelesninger er tilgjengelig på nett i ett år. Repeter læring når du ønsker.
 • Det blir satt av maksimalt med tid for hands-on og veiledning på kursdagene.

 

Læringsmål

 • Introdusere allmennleger mulighetene som åpner seg ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer.
 • Kunne produsere representative ultralydbilder til bruk som beslutningsstøtte ved diagnostikk og behandling.
 • Få kjennskap til sonoanatomien og de vanligste patologiske funn ved nevnte organsystemer.

 

Kursmateriale

 • Videoforelesningsvideoer fra Ultrasound Leadership Academy (sendes i eget vedlegg med linker i PDF).
 • Ebok: Introduction to Bedside Ultrasound 1 + 2. Lastes fra Itunes (1 og 2).

 

Veiledere/forelesere:

 1. Morten Glasø
 2. Karoline Lund
 3. Victoria Vatsvaag
 4. Marius Ryengen
 5. Geir Stene
 6. Tomas Skei
 7. Bjarte Sørensen
 8. Gordy Johnson
 9. Nils Petter Oveland

 

Emner

 1. FYSIKK – Victoria
 2. AORTA – Marius
 3. DVT – Morten
 4. NYRER – Geir
 5. GALLE – Bjarte
 6. UL i allmennpraksis – Morten
 7. Sv skap – Karoline
 8. MSK – Tomas
 9. KOMME I GANG – Canh
 10. INJEKSJON AV SKULDER – Canh
 11. LUNGE – Gordy
 12. FAST – Nicolay og Andreas
 13. HJERTE – Gordy

Program

Søndag 10.mars

1600     Introduksjon

1615      1 – Ultralydfysikk og grunnleggende begreper – Victoria

Grunnleggende om UL, sikkerhet

1645      2 – Aorta – Marius

Utelukke eller diagnostisere abdominalt aortaaneurysme

1715      Hands on

1815 – 1830        Oppsummering – Quiz

 

Mandag 11.mars

0830     3 – Ultralyd i allmennpraksis – Morten

Tips fra en erfaren bruker

0900      4 – DVT – Morten

Vurdere hevelse i ben for DVT

0930 Pause

0945     5 – Galleblære – Bjarte

Vurdere galleblære ved galleblærebetennelse, gallestein mm

1015     6 – Nyrer og urinveier – Geir

Vurdere nyrer, hydronefrose, nyrestein, blærevolum mm

1045     Pause

1100     Hands on – DVT, Nyrer, Galleblære

 

1200     Lunsj og ski

 

1600     Hands on – DVT, Nyrer, Galleblære

1800 – 1830       Oppsummering – Quiz

Tirsdag 12.mars

0830      9 – Hvordan komme i gang med ultralyd i egen praksis – Canh

Valg av utstyr, utvikle ferdigheter, digitale læringsressurser, takster

0900     7 – Svangerskap – Karoline

Bestemme intra eller ekstrauterint svangerskap og vitalt/ikke-vitalt foster ved blødning, leie, hjerteaksjon mm

0930     Pause

0945     Hands on – Gravide. Med pasienter

1045     Pause

1100     8 – Introduksjon av muskelskjellett ultralyd – Tomas

Ultralyd av hyppige MSK lidelser

1130      10 – Injeksjonsterapi i skulder – Canh

 

1200     Lunsj og ski

 

1600      Hands on MSKUL og injeksjoner. Med pasienter

1800 – 1830 Oppsummering – Quiz

 

Onsdag 13.mars

0830 Lunge – Gordy

Vurdere pneumothorax, pneumoni, lungeødem mm

0900 FAST – Nils Petter

0930 Basic hjerteultralyd/ekko- Gordy

De vanligste hjertevinduer

1000 – 1130

Hands on – hjerte, lunge

1130 – 1200

Oppsummering – Quiz