Pasientnær ultralyd - DEL 1 (point of care ultrasound)

Forening for ultralyd i allmennpraksis i samarbeid med
Oppdalsuka har gleden av å ønske deg velkommen

Søndag 10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl. 12.00

Praktisk info


Tid: Søndag 10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl. 12.00

Kursleder: Canh Le Nygaard, leder FUA

Antall deltagere: 50

Antall timer: 22 timer.

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Dnlf. som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin

 

Kursbeskrivelse

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av akutt syke pasienter på fastlegekontor, legevakt, KAD mm. I dette kurset lærer du hvordan du gjør bedre og mer presise vurderinger med et ultralydapparat i hånd. Klinikerstyrt ultralyd er bedre kjent som point of care ultrasound – pasientnær ultralyd. Målet er at du som kliniker raskere kan skaffe deg verdifull informasjon som kan være viktig eller avgjørende for den videre behandlingen av pasienten din. Kurset passer både for nybegynnere og de mer erfarne.

 

Kursmetode

  • Alle deltagere får tilgang til videoforelesninger for læring på egen PC/Mac/nettbrett i forkant av kurset. Suppler også med anbefalte kapitler i ebok. Det er avgjørende for læring at kursmaterialet er gjennomgått før kurset. På kursdagene blir det kun kortere oppsummerende forelesninger. Videoforelesninger utgjør totalt 465 minutter (10 kurstimer a 45 minutter). Så begynn tidlig med å gå gjennom dette.
  • Videoforelesninger er tilgjengelig på nett i ett år. Repeter læring når du ønsker.
  • Det blir satt av maksimalt med tid for hands-on og veiledning på kursdagene.

 

Læringsmål

  • Introdusere allmennleger mulighetene som åpner seg ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer.
  • Kunne produsere representative ultralydbilder til bruk som beslutningsstøtte ved diagnostikk og behandling.
  • Få kjennskap til sonoanatomien og de vanligste patologiske funn ved nevnte organsystemer.

 

Kursmateriale

  • Videoforelesningsvideoer fra Ultrasound Leadership Academy (sendes i eget vedlegg med linker i PDF).
  • Ebok: Introduction to Bedside Ultrasound 1 + 2. Lastes ned til iPad (1 og 2) eller Inkling (1 og 2 eller begge for alle plattformer – iPad, iPhone, Android, PC, Mac).

 

Emner

Fysikk – Aorta – DVT – Nyrer – Galle – – UL i allmennpraksis – Graviditet – MSK – Komme i gang – Injeksjon av skulder – Lunge – FAST – Hjerte

 

 

 

 

 

Program

Program kommer