Pasientnær ultralyd - DEL 2 - (point of care ultrasound)

Forening for ultralyd i allmennpraksis i samarbeid med
Oppdalsuka har gleden av å ønske deg velkommen

Onsdag 13.mars kl 16.00 – fredag 15.mars kl 12.40

 

Praktisk info


Tid: Onsdag 13.mars kl. 16.00 – fredag 16.mars kl. 12.40

Kursleder: Canh Le Nygaard, leder FUA

Antall deltagere: 40

Antall timer: 15 timer.

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Kursbeskrivelse:
Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av syke pasienter i primærhelsetjenesten bla a fastlegekontor, legevakt, KAD mm.

Dette kurset er beregnet for leger som allerede er kjent med grunnleggende bruk av ultralyd eller som har tatt kurs i ultralyd tidligere. Formålet med kurset er å utvide repertoaret til leger som bruker UL i sin praksis.

EMNER – Veiledere/forelesere:

  1. Ultrasound in resource limited settings – Gordy Johnson
  2. Svangerskapskontroller – 2. og 3. trimester – Karoline Lund
  3. Vaskulær tilgang – Nils Petter Oveland
  4. Tyroidea – Victoria Vatsvaag
  5. Kuler og klumper – Morten Glasø
  6. Testikler – Victoria Vatsvaag
  7. UL veileda prosedyrer i fingre, håndledd, kne – Canh Le Nygaard og Tomas Skei
  8. Fremmedlegemer – Morten Glasø
  9. RUSH – Nils Petter Oveland
  10. Small bowel (tynntarm mm) – Gordy Johnson

Program

ONSDAG 13.mars

1600-1615         Introduksjon

1615-1645         Ultrasound in resource limited settings – Gordy

1645 – 1715      Svangerskapskontroller – 2. og 3. trimester – Karoline

1715 – 1815      Hands on (Gravide)

1815 – 1830      Oppsummering – Quiz

 

TORSDAG 14.mars

0830 – 0900      Vaskulær tilgang – Nils Petter

0900 – 0930      Tyroidea – Victoria

0930-1000         Kuler og klumper – Morten Glasø

1000-1030         Testikler – Victoria

1030-1100         UL veileda prosedyrer i fingre, håndledd, kne – Canh

1100-1200         Demo/Hands on

 

1200-1600        Lunsj og ski

 

1600 – 1800      Hands on

1800 – 1830      Oppsummering – Quiz

FREDAG 15.mars

0830 – 0900      Fremmedlegemer – Morten

0900 – 0930      RUSH – Nils Petter

0930 – 1000      Magesmerter/Tarmsykdom – Gordy

1000-1030         Hvordan utføre de seks takstene i takstheftet – Canh

1030-1200         Hands on

1200-1230         Oppsummering – Quiz