Pasientnær ultralyd - DEL 2 - (point of care ultrasound)

Forening for ultralyd i allmennpraksis i samarbeid med
Oppdalsuka har gleden av å ønske deg velkommen

Onsdag 13.mars kl 16.00 – fredag 15.mars kl 12.30

 

Praktisk info


Tid: Onsdag 13.mars kl. 16.00 – fredag 16.mars kl. 12.30

Kursleder: Canh Le Nygaard, leder FUA

Antall deltagere: 40

Antall timer: 16

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Kursbeskrivelse:

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av syke pasienter i primærhelsetjenesten bla a fastlegekontor, legevakt, KAD mm.

Dette kurset er beregnet for leger som allerede er kjent med grunnleggende bruk av ultralyd eller som har tatt kurs i ultralyd tidligere. Formålet med kurset er å utvide repertoaret til leger som bruker UL i sin praksis.

Emner:

 1. Ultrasound in resource limited settings
 2. Svangerskapskontroller – 2. og 3. trimester
 3. Vaskulær tilgang
 4. Tyroidea
 5. Kuler og klumper
 6. Testikler – Victoria Vatsvaag
 7. UL veileda prosedyrer i fingre, håndledd, kne
 8. Fremmedlegemer
 9. RUSH
 10. Small bowel (tynntarm mm)
 11. Hvordan utføre de seks takstene i takstheftet

 

 

 

Program

ONSDAG 13.mars

1600    Introduksjon

1615    1- Ultrasound in resource limited settings

1645    2- Svangerskapskontroller – 2. og 3. trimester

1715    Hands on (Gravide)

1815 – 1830   Oppsummering – Quiz

 

TORSDAG 14.mars

0830    3 – Vaskulær tilgang

0900    4 – Tyroidea

0930    5 – Kuler og klunper

1000    6 – Testikler

1030    7- Ultralydveileda prosedyrer I finger, håndledd, kne

1100    Hands on

1200    Lunsj og ski

1600    Hands on

1800 – 1030    Oppsummering – Quiz

FREDAG 15.mars

0830   8 – Fremmedlegemer

0900   9 – RUSH

0930   10 – Magesmerter/Tarmsykdom

1000   11 – Hvordan utføre de seks takstene i takstheftet

1030-1200    Hands on

1200-1230    Oppsummering – Quiz