Pasientnær ultralyd - DEL 2 - (point of care ultrasound)

 

Forening for ultralyd i allmennpraksis i samarbeid med
Oppdalsuka har gleden av å ønske deg velkommen

Onsdag 14.mars kl 14.00 – fredag 16.mars kl 12.00

 

Se program

Praktisk info


Tid: Onsdag 14.mars kl 14.00 – fredag 16.mars kl 12.00

Kursleder: Canh Le Nygaard, leder FUA

Antall deltagere: 40

Antall timer: 16

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Dnlf som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin

Kursbeskrivelse

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av syke pasienter i primærhelsetjenesten bla a fastlegekontor, legevakt, KAD mm.

Dette kurset er beregnet for leger som allerede er kjent med grunnleggende bruk av ultralyd eller som har tatt kurs i ultralyd tidligere. Formålet med kurset er å utvide repertoaret til leger som bruker UL i sin praksis.

Emner: Hvordan utføre de seks takstene i takstheftet –  UL veileda prosedyrer i fingre, håndledd, kne – Vaskulær tilgang, Kuler og klumper – Tyroidea – Gravidkontroller – 2. og 3. trimester – Fremmedlegemer- RUSH – Magesmerter – Testikler – Enkle nerveblokkader

Program

Onsdag14.mars

1600-1615
Introduksjon

1615-1645
1 – Hvordan utfore de seks takstene i takstheftet

1645 – 1715
2 – UL veileda prosedyrer i fingre, handledd, kne

1715 – 1815
Hands on

1815 – 1830
Oppsummering – Quiz

Torsdag 15.mars

0830 – 0900
3 – Vaskular tilgang

0900 – 0930
4 – Tyroidea

0930-1000
Gravidkontroller – 2. og 3. trimester

1000-1030
Testikler

1030-1200
Hands on

1200-1600 Lunsj og ski

1600 – 1800
Hands on

1800 – 1830
Oppsummering – Quiz

Fredag 16.mars

0830 – 0900
Fremmedlegemer

0900 – 0930
RUSH

0930 – 1000
Magesmerter/Tarmsykdom

1000-1030
Enkle nerveblokkader

1030-1200
Hands on

1200-1230
Oppsummering – Quiz