Klinisk emnekurs i Pediatri

Søndag 10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl. 13.00

Praktisk info


Dato: Søndag 10.mars kl. 16.00 – onsdag 13.mars kl. 13.00

Kursansvarlige: Seksjonsoverlege Lars Høsøien Skanke, St. Olavs Hospital.

Antall timer: 27 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf. som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen til spesialiteten i allmennmedisin og til spesialistutdanningen i pediatri.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell med interesse for pediatri.

Målsetting: Kurset vil i størst mulig grad forsøke å gi konkrete råd som kan benyttes i hverdagen. Alle forelesere er tilknyttet Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital. Vi legger til rette for å benytte kasuistikker, ta gjerne med egne kasuistikker dersom du har problemstillinger som du mener kan være relevante for andre kursdeltakere. Det kan komme endringer i tidspunkt for foredragene. Alle foredragsholderne er glade for å diskutere aktuelle tema fra sine forelesninger over en kopp kaffe i lunsjen.

Program

 

Program kommer