Velg en side

Klinisk emnekurs i Pediatri

Søndag 11.mars – onsdag 14.mars

Praktisk info


Dato: Søndag 11.mars – onsdag 14.mars

Kursansvarlige: Overlege Lars Høsøien Skanke, St Olavs Hospital, Trondheim

Antall timer: 27

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen til spesialiteten i allmennmedisin og til spesialistutdanningen i pediatri.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell med interesse for pediatri

Målsetting: Kurset vil i størst mulig grad forsøke å gi konkrete råd som kan benyttes i hverdagen. Alle forelesere er tilknyttet Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital. Vi legger til rette for å benytte kasuistikker, ta gjerne med egne kasuistikker dersom du har problemstillinger som du mener kan være relevante for andre kursdeltakere. Det kan komme endringer i tidspunkt for foredragene. Alle foredragsholderne er glade for å diskutere aktuelle tema fra sine forelesninger over en kopp kaffe i lunsjen.

Program

SØNDAG 11. mars

Astma hos små barn. Luftveisinfeksjoner. Urininkontinens.

16.00
Kursintroduksjon v/kursleder Lars Høsøien Skanke

16.15
Hvesing og tungpust hos førskolebarn. Er det astma? I så fall, hvordan behandles det akutt og forebyggende? v/overlege Lars Skanke

17.00
Kaffepause

17.15
Infeksjoner. Barn som «alltid» er syke. Hva er normalt? Når skal en tenke på underliggende tilstand?
v/overlege Lars Skanke

18.00
Kaffepause

18:15
Enurese og urininkontinens hos barn v/overlege Lars Skanke

19.00
Diskusjon, kasuistikker. Slutt senest kl 20:00.

MANDAG 12. mars

Alt om magesmerter, fra fødsel til voksen. Sosialpediatri.

08.00
Alle barn har vondt i magen. Minimumsutredning, vanlige årsaker. Alt om forstoppelse og en del om cøliaki. Oppskrift på en vellykket behandling. v/overlege Kurt Krogh.

09.45
Kaffepause.

10.15
Magesmerter del 2. Kroniske mageplager, IBS og overgang til voksenlivet. v/overlege Kurt Krogh

11.00
Matvareallergier hos små barn. Utredning og behandling. v/overlege Nina Moe

12.00
Lunsjpause m/ski

16.00
Sosialpediatri

1. Epidemiologi. Fra giftig stress til skader. Symptomer. v/overlege Arne. K. Myhre.
2. Hva finner man ved anamnese og undersøkelse. Hvordan dokumenteres dette. Kort om rettsmedisin v/overlege Siw Lindia Leirbakk Ledsaak.
3. Tverrfaglig samarbeid. Melding til barnevern og politi (Myhre/Ledsaak)

Forelesere styrer pauser i denne bolken.

19.30
Slutt for dagen

TIRSDAG 13. mars

Prematuritet. Barnenevrologi. Utmattelse. Vekst.

08.00
Barn som er født for tidlig. Komplikasjoner. Hvilke risiko for sykdom har de og hvordan skal de følges i allmennpraksis uten å sykeliggjøre barnet. v/avdelingssjef Ragnhild Støen

10.00
Kaffepause.

10.30
Anfall hos barn. Farlig eller ufarlig? 2-3 punkter for å utelukke alvorlig nevrologisk sykdom. v/overlege Andreas Slørdahl

12.00
Lunsj m/ ski

16.00
Utmattelse hos barn. Hvor står forskningen? Hvordan utreder vi? v/Lege i spesialisering Christer Suvatne

17.00
Kaffepause

17.15
Felles diskusjon om samhandling mellom allmennpraksis og sykehus. Debattleder avdelingssjef Rønnaug Ødegård.

18.15
Kaffepause

18.30
Vekstkurver er viktige i pediatrien. Hva er normalt og hva skal henvises. v/avdelingssjef Rønnaug Ødegård

19.15
Kasuistikker fra kursdeltagere. Diskusjon.

19.45
Slutt for dagen

ONSDAG 14. mars

Akuttpediatri

08.00
Pediatri er et akuttfag. Når haster det virkelig? Hva kan avventes til dagen etter?
v/overlege Ingrid Nissen

09.45
Pause.

10.15
Mer akuttpediatri. v/overlege Ingrid Nissen

11.00
Kaffepause

11.15
Kasuistikker og diskusjon. v/Nissen/Skanke

12.30
Kursevaluering/oppsummering v/Skanke