Overvekt i Allmennmedisin

Søndag 1. mars kl. 16.00 – onsdag 4. mars kl. 12.00

 

Praktisk info


  • Hvordan skal fastlegen følge opp overvektige – barn, ungdom og voksne. Utredning, følgetilstander, intervensjon.
  • Når og hvordan bør overvekt behandles? barn, ungdom, voksne, familieintervensjon. Operasjon – for hvem? Livsstilsendring?

Tid: Søndag 1. mars 16.00 – onsdag 4. mars 12.00

Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedklinikken, Trondheim og professor Bård Kulseng Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim og Åsne Ask Hyldmo, overlege og spes. i allmennmedisin.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, leger i spesialisering i endokrinologi, indremedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering og andre fagpersoner med interesse for fagfeltet

Antall timer: 26

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering til videre- og etterutdanningen. Søkes også godkjent for spesialistutdanning i Endokrinologi og indremedisin.

Innhold/Læringsmål: Vitenskapelig og dokumentert kunnskap om det stadig økende helseproblemet overvekt – utredning og intervensjon. Kurset vil bli lagt opp interaktivt med gruppearbeid, kasuistikker og diskusjoner.

Program

Program kommer