OPPDALSUKA 2021

UKE 9, 10 OG 11

Velkommen til den 30. Helse i Fokus – Oppdalsuka!

 

Ukene for allmennleger og annet helsepersonell med behov for etter og videreutdanning.

  • Sett av ukene for faglig påfyll, frisk luft og mosjon!

Vi arrangerer i år Oppdalsuka over 3 uker for å overholde nåværende smitteregime.

Også i år satser vi på topp faglig innhold og et godt sosialt miljø som ramme rundt arrangementet. Som tidligere år arrangerer vi 4 obligatoriske grunnkurs A, B, C og D og flere emnekurs innen allmennmedisin.

Alle kurs vil bli søkt godkjent iht spesialistreglene i Dnlf. Sykepleierelaterte kurs vil bli søkt godkjent innenfor spesialiteten sykepleie/spesialsykepleie og for fysioterapeuter vil vi søke om godkjenning for kurs som er relevante for denne yrkesgruppen.

Oppdal har en vakker og mektig natur. Her ligger fine alpinbakker og oppkjørte turløyper og venter på kursdeltakere. Ta gjerne med familien. De fleste dager legger vi opp til lange lunsjpauser som gir rom for å besøke naturen både til fots og på ski. Vi har tilbud i svømmehallen om gratis adgang enkelte dager for store og små og trivelige sosiale sammenkomster enkelte kvelder.

Beliggenhet: 1 1/2 time med tog fra Trondheim, 5 timer med tog fra Oslo og 2 timer fra Værnes Lufthavn Trondheim

 

Vi ønsker dere velkommen til Oppdalsuka 2021!

Komiteen

Vi ønsker dere velkommen til Oppdalsuka 2021!

Vi arrangerer alle obligatoriske grunnkurs i allmennmedisin; Grunnkurs A, B, C og D. I løpet av disse 3 ukene kan deltakerne ta til sammen 4 grunnkurs. Vi vil gjøre oppmerksom på at for å gjennomføre samlingskursene A, B og C må nettkursene være gjennomført og kursbevis forelegges sekretariatet før kursstart. Legeforeningen anbefaler at man starter nettkurset 2-3 mnd før kursstart. Link til nettkursene i Legeforeningens kurskatalog.

Det vil ved siden av de obligatoriske grunnkursene bli arrangert emnekurs; – det obligatoriske emnekurset i akuttmedisin samt kurs innen hjertemedisin, revmatologi, endokrinologi, hudsykdommer, legevaktmedisin, isotretinoinbehandling, ØNH, fysikalsk medisin, pediatri og gynekologi.

Oppdalsuka 2017

Skifer Hotel Oppdal
Ola Setroms veg 35, 7340 Oppdal
1 1/2 time med tog fra Trondheim, 5 timer med tog fra Oslo og 2 timer fra Værnes Lufthavn Trondheim!