OPPDALSUKA 2022

UKE 10 og 11

Velkommen til den 31. Helse i Fokus – Oppdalsuka!

 

Ukene for allmennleger og annet helsepersonell med behov for etter og videreutdanning.

  • Sett av ukene for faglig påfyll, frisk luft og mosjon!

 

Også i år satser vi på topp faglig innhold og et godt sosialt miljø som ramme rundt arrangementet. Som tidligere år arrangerer vi 4 obligatoriske grunnkurs A, B, C og D og flere emnekurs innen allmennmedisin.

Alle kurs vil bli søkt godkjent iht spesialistreglene i Dnlf. Sykepleierelaterte kurs vil bli søkt godkjent innenfor spesialiteten sykepleie/spesialsykepleie og for fysioterapeuter vil vi søke om godkjenning for kurs som er relevante for denne yrkesgruppen.

Oppdal har en vakker og mektig natur. Her er det nydelige turstier i Trollheimen som venter på kursdeltakere. Ta gjerne med familien. De fleste dager legger vi opp til lange lunsjpauser som gir rom for å besøke naturen til fots. Vi har tilbud i svømmehallen om gratis adgang enkelte dager for store og små og trivelige sosiale sammenkomster enkelte kvelder.

Beliggenhet: 1 1/2 time med tog fra Trondheim, 5 timer med tog fra Oslo og 2 timer fra Værnes Lufthavn Trondheim

 

Komiteen

Vi ønsker dere velkommen til Oppdalsuka 2022!

Vi arrangerer alle obligatoriske grunnkurs i allmennmedisin; Grunnkurs A, B, C og D. . Vi vil gjøre oppmerksom på at for å gjennomføre samlingskursene A, B og C må nettkursene være gjennomført og kursbevis forelegges sekretariatet før kursstart. Legeforeningen anbefaler at man starter nettkurset 2-3 mnd før kursstart. Link til nettkursene i Legeforeningens kurskatalog.

Det vil ved siden av de obligatoriske grunnkursene bli arrangert emnekurs; – det obligatoriske emnekurset i akuttmedisin samt kurs innen hjertemedisin, hudsykdommer, endokrinologi, legevaktmedisin, isotretinoinbehandling, fysikalsk medisin, pediatri, gynekologi og pasientnær ultralyd 1 og 2.

Oppdalsuka 2017

Skifer Hotel Oppdal
Ola Setroms veg 35, 7340 Oppdal
1 1/2 time med tog fra Trondheim, 5 timer med tog fra Oslo og 2 timer fra Værnes Lufthavn Trondheim!