Akuttmedisin for medarbeidere

Lørdag 28.februar kl. 09.00 – søndag 1.mars kl. 15.00

Praktisk info


AVLYST


Tid: Lørdag 28.februar kl. 09.00 – søndag 1.mars kl. 15.00

Kursansvarlig: Tommy Johnsen, Paramedic og Arnt Krogstad, Paramedic, St. Olavs Hospital.

Antall timer: 11 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie og av Helsesekretærforbundet som tellende til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretører.

Målgruppe: Medarbeidere på helseinstitusjoner og legekontor

Læringsmål: Å kunne håndtere akutte alvorlige livstruende situasjoner på et legekontor, yte førstehjelp og få en forståelse for rollefordeling ved slike hendelser.

Program

Lørdag 29.februar

 

09.00     Intro/presentasjon

09.50     Pause

10.00     Akutt sykdom

10.15.    Pause

11.00     Akutt sykdom forts.

11.50     Lunsj

16.00     Blødningskontroll og væskebehandling

16.50     Pause

17.00     Akutte skader

18.00     Slutt for dagen

Søndag 1.mars

 

09.00     Akutte sader forts.

09.50     Pause

10.00     BHLR og AHLR

10.50     Pause

11.00     Workshop, praktisk trening

11.50     Lunsj

13.00     Workshop, praktisk trening forts.

13.50     Pause

14.00     Workshop, praktisk trening forts.

14.30     Avslutning

15.00     Slutt

Påmelding

Påmelding