Obligatorisk kurs i akuttmedisin

Lørdag 19. mars kl. 08.00 – Søndag 20. mars kl. 15.15

Praktisk info


Helsedirektoratet har sent ut på høring om å utvide dato for overgangsordningen til 01.05.2022. Helsedirektoratet har utvidet fristen for legevaktpersonell til å ta akuttmedisinkurs til 01.05.2022


Dato: Lørdag 19.mars 08.00 – Søndag 20.mars 15.15

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og legevaktsleger

Faglig ansvarlig og foredragsholdere: David McDonagh, overlege Trondheim Legevakt og Johan-Arnt Hegvik, overlege, Hovedintensiv avdeling, St Olavs Hospital

Timer: 22 inkl. nettkursdel.

Antall deltakere: Max 30

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som obligatorisk emne/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdom. Kurset tar for seg de mest alvorlige akuttmedisinske tilstander en kan møte i allmennpraksis. Man gjennomgår grunnleggende diagnostiske- og behandlingsprinsipper og diskuterer disse i en rekke forskjellige akuttsituasjoner.

 

 
Nettkurset

Kurset er et åpent kurs uten kursavgift, men for de som trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 250. Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin. Kurset skal gjennomføres før den praktiske delen.

Påmelding til nettkurs: Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

 

Program

Program kommer

Påmelding

Påmelding