Obligatorisk kurs i akuttmedisin

Lørdag 07.mars kl. 08.00 – Søndag 08.mars kl. 15.15

Praktisk info


FULLTEGNET – send epost til pmlopd@dinkonferansepartner.no for mulighet til å stå på venteliste.


Helsepersonell i legevakt må ha gjennomført del 1 (nettkurset) og del 2 innen 1.5.2021.

Tid: Lørdag 07.mars kl 08.00 – Søndag 08.mars kl 15.15

Målgruppe:Allmennpraktiserende leger, legevaktsleger, sykepleiere og annet helsepersonell ved legevakter.

Faglig ansvarlig og foredragsholdere: David McDonagh, overlege Trondheim Legevakt og Johan-Arnt Hegvik, overlege, Hovedintensiv avdeling, St Olavs Hospital

Godkjenninger: Kurset er godkjent av Den norske Legeforening som obligatorisk emne/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin med 17 poeng og søkes godkjent som  tellende for kompetansekravet i legevakt for leger og annet helsepersonell i legevakt.

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdom. Kurset tar for seg de mest alvorlige akuttmedisinske tilstander en kan møte i allmennpraksis. Man gjennomgår grunnleggende diagnostiske- og behandlingsprinsipper og diskuterer disse i en rekke forskjellige akuttsituasjoner.

 
Nettkurset

Kurset er et åpent kurs uten kursavgift, men for de som trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 250. Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin. Kurset skal gjennomføres før den praktiske delen.

Påmelding til nettkurs: Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Kursgodkjenning: 

Leger: Godkjent av Legeforeningen med 7 timer som del av klinisk emnekurs dersom det tas i tilknytning til praktisk akuttmedisinkurs godkjent som klinisk emnekurs i akuttmedisin. Nettkurset godkjennes også som selvstendig valgfritt kurs med 7 timer.

Sykepleiere: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.

Helsesekretærer: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

 

Program

Lørdag 07.mars

 

08.00    Introduksjon

08.15    Meningitt, gruppearbeid, interaktiv i plenum, v/ McDonagh

09.00    Pause

09.15    Brann-strømskade, gruppearbeid, interaktiv i plenum, v/ McDonagh

10.00    Pause

10.15    Febrilt barn, gruppearbeid, interaktiv i plenum, v/ McDonagh

11.00.   Pause

11.15    Akutt hodepine, gruppearbeid, interaktiv i plenum, McDonagh  

 

12.00    Lunsj

 

13.30    Workshop

14.30    Workshop

15.30    Pause

15.45    Workshop

16.45    Pause

17.00    Workshop

18.00    Slutt for dagen

Søndag 08. mars

 

08.00    Workshop

09.00    Pause

09.15    Akutt Brystsmerte, v/ Hegvik

10.15    Pause

10.30    Skadestedsledelse/masseskade, gruppearbeid, plenum, v/ Hegvik

 

11.30    Lunsj

 

13.00    Anafylaktisk sjokk v/ Hegvik

14.00    Pause

14.15    Bevissthetsforstyrrelse, gruppearbeid; interaktiv i plenum, Hegvik

15.15    Kursavslutning

 

 

Workshop (stikkord)

HLR, Frie Luftveier, svelgtube, intubering, håndtering av større blødninger, kompresser, tourniquet, venfloner, infusjon, nakkekrager, vakuum teknologi, backboard, spjelker.

Påmelding

Påmelding