Praktisk Dermatologi i allmennmedisin

Lørdag 29.februar kl. 09.00 – søndag 1.mars kl. 15.00

Praktisk info


Tid: lørdag 29.februar 09.00 – søndag 1.mars 15.00

Kursledelse: Spesialister i dermatologi Theis Huldt-Nystrøm (Hudpoliklinikken i Namsos), Morten Dalaker (Trondheim Hudlegesenter) og Kristine Skjetne (Hudpoliklinikken i Levanger).

Timer: 16 timer.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og andre leger med interesse for fagområdet.

Læringsmål: Gjennomgang av sentrale fagområder innen hudfaget med hovedvekt på diagnostikk, utredning og behandling i allmennpraksis. Hudlegene vil dele sine erfaringer fra hverdagen og gi dere praktiske råd mht. utredning og behandling. Det brukes mye bilder i undervisningen og det legges opp til casebaserte diskusjoner. Fint om du tar med din smart telefon i forbindelse med gjennomføring av kahooter.

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av Den Norske Legeforening for videre- og etterutdannelsen i spesialiteten allmennmedisin.

Program

Lørdag 29.februar

09.00.   Introduksjon og Quiz (Kahoot). (Theis Huldt-Nystrøm)

09.15    Hudens funksjon og oppbygging. (Theis Huldt-Nystrøm)

10.15    Kaffe

10.30    Atopisk eksem (Morten Dalaker)

11.15    Håndeksemer, utredning og behandling (Theis Huldt-Nystrøm)

12.00    Lunsj

13.00    Psoriasis (Morten Dalaker)

13.30    Nyttig om henvisninger og diagnostiske prøver i dermatologien. (Kristine Skjetne)

14.15    Kaffe

14.30    Skabb, lus og veggdyr. (Theis Huldt-Nystrøm)

15.00    Solskader, non melanom hudcancer. Solbeskyttelse. (Kristine Skjetne)

16.00    Benigne hudtumores og nevi. (Kristine Skjetne)

17.00 Slutt

Søndag 01.mars

09.00.   Quiz (Kahoot). ()

09.20    Ansiktsdermatoser (acne, rosacea, sebhoreisk eksem)  (Morten Dalaker)

10.00    Kløe, utredning og behandling (Theis Huldt-Nystrøm)

10.30    Kaffe.

10.45    Infeksjoner i hud. (Theis Huldt-Nystrøm)

11.15.   Soppinfeksjoner i hud hår og negler. (Theis Huldt-Nystrøm)

12.00    Lunsj

13.00    Urticaria, noen typiske virale utslett samt legemiddelutslett. (Kristine Skjetne)

13.45    Soppinfeksjoner i hud hår og negler. (Theis Huldt-Nystrøm)

14.00    Kaffe

14.15    Maligne melanomer og grunnprinsipper i dermatoskopi (Kristine Skjetne)

15.00    Quiz Kahoot om Melanomer og dermatoskopi (Kristine Skjetne)

15.30    Behandling av kroniske sår. (Theis Huldt-Nystrøm)

16.15    Avslutning av kurset

16.30    Kurset avsluttes

Påmelding

Påmelding