Fysikalsk Medisin

Søndag 8.mars kl. 16.00 – onsdag 11.mars kl. 13.00

Praktisk info


Hva skal fastlegen gjøre med vonde rygger, skuldersmerter, bekken og hofteplager? Matnyttig kunnskap i allmennpraksis for riktig og rask diagnostikk og behandling av disse vanligste plager hos fastlegen.

Tid: Søndag 8.mars kl. 16.00 – onsdag 11.mars kl. 13.00

Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedklinikken, Trondheim og seksjonsoverlege Niels Gunnar Juel, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Målgruppe: Fastleger og allmennpraktiserende leger som ledd i spesialisering eller oppdatering. Utdanningskandidater og spesialister i Fysikalsk medisin og rehab.

Antall timer: 26 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent  som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering til videre- og etterutdanningen.

Innhold/Læringsmål: Det vil bli gått igjennom klinisk og dokumenterte undersøkelsesteknikker for riktig diagnostikk. Valg av riktig behandling – hva fastlegen kan gjøre selv inkl. injeksjonsteknikker.
Kurset er lagt opp interaktivt med kasuistikker, gruppearbeid og diskusjoner. Kursdeltagerne vil få undersøke faktiske pasienter.

Program

Søndag 8. mars

 

16:00 – 19:45Nakke/rygg v/ Sturla Storrø

16.00 Åpning

16.15 Ryggen vårt største helseproblem

17.00 Kasuistikker

18.30 Ryggsmertene i anatomisk og patofysiologisk perspektiv

19.45   Slutt for dagen

 

 

Mandag 9. mars

08:30 – 12:00 – Nakke/Rygg v/ Sturla Storrø

08.30 Fra akutte smerter til kroniske, sammensatte plager

10.00 Kaffepause

10.30 Diagnostikk og undersøkelse

 

12.00 Lunsj

 

16:00-19:00 – Nakke/rygg – pasientdemonstrasjon v/ Sturla Storrø og seksjonsoverlege        Niels Gunnar Juel, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Ullevål Universitetssykehus

16.00   Flere rygg- og nakkepasienter undersøkes i grupper med fokus på utredning, diagnostikk og behandling.

17.45   Kaffepause

18.00   Når og hvordan skal ryggen behandles?

19.00 Slutt for dagen

Tirsdag 10. mars

 

08:30 – 12:00 – Bekken v/Niels Gunnar Juel/Sturla Storrø

08.30   Epidemiologi. Funksjonell anatomi og biomekanikk. Bløtdelslidelser i regionen.

09.30   Øvelse i klinisk undersøkelse, en systematisk tilnærming til en vanskelig region.

10.30   Kaffepause

10.45   Svangerskapsrelaterte bekkenplager med klinisk undersøkelse. Injeksjoner?

 

12.00   Lunsj

 

16:00 – 17:30 – Flere bekken og hoftepasienter undersøkes i grupper for klinisk diagnostikk.

17.30   Kaffepause

17:45 – 19:30 – Skulder v/ Niels Gunnar Juel

17.45   Epidemiologi og populasjoner. Funksjonell anatomi. Biomekanikk.

18.35   Et system for klinisk undersøkelse. Øvelse i klinisk undersøkelse.

19.30 Slutt for dagen

 

 

Onsdag 11. mars

 

08:30 – 13:00 – Skulder m/ pasientdemonstrasjon v/Niels Gunnar Juel / Sturla Storrø

08.30   Klinisk us., kort repetisjon systematisk skulderundersøkelse.

09.00   Flere skulderpasienter undersøkes i grupper med fokus på klinisk diagnostikk.

11.30   Kaffepause

11.45   Diagnoser og diagnostiske kriterier. Supplerende us. og injeksjonsteknikk.

13.00   Slutt

Påmelding

Påmelding