Godkjenninger

GODKJENNINGER AV KURS UNDER OPPDALSUKA 2019

Godkjenninger Oppdalsuka 2020

Kurs vil bli lagt til etterhvert som de er godkjent.


 

GODKJENNINGER i spesialiteten allmennmedisin:

 1. Grunnkurs C, del 2 inkl. nettkursdel: 30 poeng som obligatorisk grunnkurs for videreutdanningen og 30 valgfrie poeng til etterutdanningen i allmennmedisin.
 2. Grunnkurs D: 30 poeng som obligatorisk grunnkurs for videreutdanningen og 30 valgfrie poeng til etterutdanningen i allmennmedisin.
 3. Legevaktmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i legevaktmedisin til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
 4. Akuttmedisin – del 2 inkl. nettkursdel: 17 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanning i allmennmedisin.
 5. Klinisk emnekurs i pediatri: 27 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i pediatri til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
 6. Fysikalsk medisin: 26 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i fysikalsk medisin til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
 7. Endokrinologi i allmennpraksis: 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
 8. Gynekologi i allmennpraksis: 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i gynekologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
 9. Pasientnær Ultralyd – kurs 1: 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
 10. Pasientnær Ultralyd (Point of care ultrasound) – kurs 2: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
 11. Grunnkurs A/EU-kurs 1: Allmennmedisin: 35 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen. Det kan også godkjennes med 35 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen i allmennmedisin.
 1. Praktisk dermatologi i allmennmedisin: Allmennmedisin:16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i dermatologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
 1. Hjerter i praksis: 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i hjertesykdommer til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
 2. Overvekt i allmennpraksis: 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i overvekt til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
 1. Øre-nese-halssykdommer i allmennpraksis: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i øre-nese-halssykdommer til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.
 1. Grunnkurs B – Allmennlegens roller og samarbeidspartnere: 35 poeng som obligatorisk kurs for leger i spesialisering (inkl. 10 timer nettkursdel). Kurset kan også godkjennes med 35 valgfrie kurspoeng inkludert nettkurset til etterutdanningen. Uten nettkurset godkjennes kurset med 25 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen i allmennmedisin.

 


 

Sekretærforbundet i Delta har godkjent følgende kurs som kompetansehevingsprogram for helsesekretærer:

Akuttmedisin for medarbeidere med 11 timer

Obligatorisk kurs i akuttmedisin med 17 timer

 


 

Norsk Sykepleierforbund har godkjent følgende kurs:

Legevaktmedisin Ref nr 4726354: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Akuttmedisin for medarbeidere Ref nr 4726308: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 11 timer i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Obligatorisk kurs i akuttmedisin. Ref nr 4726378: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 17 timer  i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.