Godkjenninger

GODKJENNINGER AV KURS UNDER OPPDALSUKA 2021

Godkjenninger Oppdalsuka 2021


GODKJENNINGER i spesialiteten allmennmedisin:

Akuttmedisin: 22 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 065, ALM 066, ALM 067, ALM 068 ALM 069, ALM 070.

 

Dermatologi i allmennmedisin: 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i hudsykdommer til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM062, ALM063, ALM071.

 

Fysikalsk medisin: 26 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i fysikalsk medisin til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 063.

Kurset kan også godkjennes for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering med 26 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for de som er i gammel ordning.

 

Gynekologi i allmennpraksis 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i gynekologi til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 009, ALM 023, ALM 061, ALM 071. 

 

Hjerter i allmennpraksis: 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i hjertesykdommer til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 019, ALM 060, ALM 061, ALM 062, ALM 063, ALM 064, ALM 071, ALM 072, ALM 073, ALM 074, ALM 076, ALM 077, ALM 080.

 

Emnekurs i øre-nese-halssykdommer: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i øre-nese-halssykdommer til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM019, ALM061, ALM063, ALM064, ALM071, ALM074 og ALM078.

 

Grunnkurs A: 35 poeng som obligatorisk grunnkurs A til videreutdanningen og 36 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM- 001, 003, 004, 008, 010, 014,015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 026, 027, 028,029, 030,031,033,034,035,036, 037, 039, 040,042, 043, 044,045, 046, 047, 048, 049, 050, 051,052, 055,067,058,059,060, 061,062,064,065,066,067,069.

 

 Grunnkurs D: 30 poeng som obligatorisk grunnkurs D til videreutdanningen for spesialiteten i allmennmedisin og med 30 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM020, ALM021, ALM041, ALM077 og ALM083.

Tema: Medisinsk kompetanse

 

Isotretinoinbehandling i dermatologi: 7 valgfrie kurspoeng til videreutdanningen for spesialiteten i allmennmedisin og med 7 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM062, ALM063, ALM071.

 

Pediatri: 27 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i dermatologi til videre- og etterutdanningen og med 27 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen i allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 078.

 

Grunnkurs C: 30 poeng som obligatorisk grunnkurs C til videreutdanningen inkl. obligatorisk nettkurs og med 30 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning ALM006, ALM007, ALM008, ALM009, ALM010 OG ALM011. Tema: Medisinsk kompetanse

 

Grunnkurs B: 35 poeng som obligatorisk grunnkurs B til videreutdanningen inkl. obligatorisk nettkurs og med 35 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning ALM 001, ALM003, ALM004, ALM007, ALM012, ALM013, ALM014, ALM015, ALM016, ALM017, ALM019, ALM022, ALM035, ALM036, ALM075, ALM086.

 

Pasientnær Ultralyd, del 1: 22 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk og med 22 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning:001, 002, 022, 023, 036, 037, 039, 048, 058, 059, 061, 071, 072, 074, 084, 085, 086.

Tema: Medisinsk kompetanse

 

Pasientnær Ultralyd, del 2: 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk og med 16 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: 001, 002, 022, 023, 036, 037, 039, 048, 058, 059, 061, 071, 072, 074, 084, 085, 086.

Tema: Medisinsk kompetanse

 


Sekretærforbundet i Delta har godkjent følgende kurs som kompetansehevingsprogram for helsesekretærer:

Obligatorisk kurs i akuttmedisin med 17 timer


 

Norsk Sykepleierforbund har godkjent følgende kurs:

Obligatorisk kurs i akuttmedisin. Ref nr 4726378: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 17 timer i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.