Godkjenninger

GODKJENNINGER AV KURS UNDER OPPDALSUKA 2021

Godkjenninger Oppdalsuka 2021


Godkjenninger i spesialiteten allmennmedisin:

 

 • Akuttmedisin: 22 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 065, ALM 066, ALM 067, ALM 068 ALM 069, ALM 070.

 • Hudsykdommer: 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i hudsykdommer til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM062, ALM063, ALM071.

 • Endokrinologi i allmennpraksis: 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 059, ALM 061, ALM 071, ALM 072, ALM 074, ALM 085.

 • Fysikalsk medisin: 26 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i fysikalsk medisin til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 063.

Kurset kan også godkjennes for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering med 26 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for de som er i gammel ordning.

 • Gynekologi i allmennpraksis: 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i gynekologi til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 009, ALM 023, ALM 061, ALM 071.

 • Hjerter i allmennpraksis: 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i hjertesykdommer til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 019, ALM 060, ALM 061, ALM 062,ALM 063, ALM 064, ALM 071, ALM 072, ALM 073,ALM 074, ALM 076, ALM 077, ALM 080.

 • Emnekurs i øre-nese-halssykdommer: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i øre-nese-halssykdommer til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM019, ALM061, ALM063, ALM064, ALM071, ALM074 og ALM078.

 • Grunnkurs A: 35 poeng som obligatorisk grunnkurs A til videreutdanningen og 36 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM- 001, 003, 004, 008, 010, 014,015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 026, 027, 028,029, 030,031,033,034,035,036, 037, 039, 040,042, 043, 044,045, 046, 047, 048, 049, 050, 051,052, 055,067,058,059,060, 061,062,064,065,066,067,069.

 • Legevaktmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i legevaktmedisin til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 063, ALM 065.

 • Grunnkurs D: 30 poeng som obligatorisk grunnkurs D til videreutdanningen.

Kurset kan også godkjennes med 30 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin.

Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM020, ALM021, ALM041, ALM077 og ALM083.


Sekretærforbundet i Delta har godkjent følgende kurs som kompetansehevingsprogram for helsesekretærer:

 • Obligatorisk kurs i akuttmedisin med 17 timer

Norsk Sykepleierforbund har godkjent følgende kurs:

 • Legevaktmedisin Ref nr 4726354: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
 • Obligatorisk kurs i akuttmedisin. Ref nr 4726378: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 17 timer  i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.