Grunnkurs D – Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

Tirsdag 3.mars kl. 09.00 – fredag 6.mars kl. 15.00

Praktisk info


Kurset skal gi innføring i allmennmedisinsk forskning, gi kursdeltageren verktøy for å kunne vurdere kvaliteten av vitenskapelig litteratur og inspirere til å bidra til forskning i egen praksis og allmennmedisin generelt. Kurset arrangeres i tett samarbeid med de allmennmedisinske universitetsmiljøene. Kursdeltageren skal få kjennskap til og lære å bruke verktøy til kvalitetssikring av egen praksis. Kurset gir innføring i ulike metoder for allmennmedisinsk forskning og en introduksjon til hvor kursdeltageren kan ta kontakt for hjelp til veiledning og finansiering av forskning fra egen praksis. Det gis innføring i de ulike nivåene av vitenskapelig litteratur samt databaser og nettsider der man kan oppdatere seg faglig. I kurset vil man gjennom langsgående gruppearbeid gjennomgå innholdet i kurset praktisk ved å gå ”fra idé til prosjekt».

 

Tid: Tirsdag 3.mars 09.00 – fredag 6.mars 15.00

Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Timer: 30

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen i allmennmedisin.

Kursleder/ansvarlig: Tormod Rogne, MD PhD, Postdoktor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim.

 

Læringsmål

 1. Fra forskning til praksis
 • Hvor finner jeg svar på spørsmålet mitt? Om søk i tilgjengelige databaser.
 • Hvordan holde seg kontinuerlig faglig oppdatert?
 • Oppsummert kunnskap. Om retningslinjer og kilder.
 • Kritisk lesning av publisert viten og presentasjoner.
 • Hvordan omsette ny viten til praksis?
 • Hvordan forholde seg til pasienter som har funnet medisinsk informasjon på internett?

 

 1. Fra idé til prosjekt
 • Finnes det ikke svar på spørsmålet mitt? Hvordan designe et forskningsprosjekt?
 • Etiske overveielser. Helseforskningsloven.
 • Økonomiske muligheter som finnes for forskning i allmennpraksis.

 

 1. Refleksjon over egen praksis, Kvalitetsarbeid
 • Hvordan gjør jeg det? Audit.
 • Redskaper til analyse og refleksjon over egen praksis.
 • Fra kvalitetssikring til forskning.
 • Erfaringsbasert vs. kunnskapsbasert medisin.
 • Kritisk holdning til legemiddelinformasjon.

 

 1. Forskning i allmennmedisin
 • Kort vei fra forskning til praksis?
 • Hvordan komme i gang?
 • Ulike metoder. Kvantitative og kvalitative.
 • ”Litt” statistikk.
 • ”Mitt prosjekt”. Forskende allmennleger forteller.
 • De allmennmedisinske universitetsmiljøene.
 • Forskningens plass i spesialistutdannelsen.

 

 1. Problemstillinger ved multifarmasi
 • Kjennskap til begrepet multifarmasi, hvilke problemstillinger som kan oppstå og hva man kan gjøre for å unngå dette.
 • Betydningen av å holde medisinlister oppdatert og være seg bevisst farer som interaksjoner, bivirkninger og forbigående indikasjon for behandlingen

Program

Tirsdag 3. mars

Innledning kl. 9-12

Medvirkende: Pål Jørgensen (PJ), Bjarne Austad (BjA), Miriam Gustafsson (MG), Tor Magne Johnsen (TMJ), Børge Lønnebakke Norberg (BN)

Aktivitet

Tidsbruk, ca.

Aktører

Åpning – Presentasjon – Hva skjer?

10’

Kursledelse

-Rundt bordet – Drodling:

Q:“What do you know about research?”J

A: “Just enough to hate it?” L

20’

Alle

-To «kasuistikker»

35’

PJ – BjA

10.05 Kaffe

20’

Absolutt alle

-En «kasuistikk»

20’

MG

-Rundt bordet – Mer drodling

15’

Alle

-To «kasuistikker»

35’

TMJ – BN

-Forskningsfinansiering

20’

BjA

-Avslutning

5’

Kursledelse

 

 

 

 

Tid

Tema

Format

Aktører

1200-1600

Lunsj – Uteaktiviteter

 

 

1600-1900

Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning

(F) – Forsker/Alle

John Arne Skolbekken

 

Onsdag 4. mars

 

Tid

Tema

Format

Aktører

0830-0915

Prosjektmøte 2 – Problemformulering

 

(G) – Kursledelse

TR, GWJ

0915-0930

Pause

 

 

0930-1015

«Hvordan løser jeg oppgaven?» – Ulike studiedesign

(F) – Kursledelse

GWJ

1015-1030

Pause

 

 

1030-1120

«Hvor(dan) henter og fornyer jeg kunnskapen min?» – Litteratursøk

(F) – Kursledelse

TR

1120-1130

Pause

 

 

1130-1200

«Hva er en protokoll?»

(F) – Kursledelse

GWJ

1200-1600

Lunsj – Uteaktiviteter

 

 

1600-1645

Multifarmasi, legemiddelgjennomgang og seponeringsstrategier.

(F)

Olav Spigset

1645-1700

Pause

 

 

1700-1900

Kvalitetsverktøy i egen praksis – Medical audit

(F/G/Ø)

 

Sten S. Johannessen

Torsdag 5. mars

Tid

Tema

Format

Aktører

0830-0930

Myk innføring i statistiske metoder

(F) – Kursledelse

TR

0930-0945

Pause

 

 

0945-1045

«Hvordan tolke en medisinsk artikkel?» (i)

(F) – Kursledelse

TR

1045-1100

Pause

 

 

1100-1200

«Hvordan tolke en medisinsk artikkel?» (ii)

(Ø) – Kursledelse

TR

1200-1600

Lunsj – Uteaktiviteter

 

 

1600-1730

«No job is finished till the paper work is done» – Om publisering og formidling av forskning

(F) – Medisinsk redaktør

Erlend Hem

1730-1745

Pause

 

 

1745-1900

Prosjektmøte 3 – Protokollen

(G) – Kursledelse

TR, GWJ

 

 

Fredag 6. mars

Tid

Tema

Format

Aktører

0830-1200

Prosjektmøte 4 – Endelig protokoll (poster)

(G) – Kursledelse

TR, GWJ

1200-1300

Lunsj

 

 

1300-1430

Minikongress – Hver gruppe presenterer sitt prosjektarbeid. ”Elevator pitch” ved posteren.

Plenumssesjon: Muntlig framlegg –

Kursledelse

TR, GWJ

1430-1445

Kursevaluering og avslutning

Alle

TR, GWJ

 

Påmelding

Påmelding