Praktisk info


AVLYST

Målgruppe: Leger og medarbeidere.

Tid: Søndag 3.mars kl. 16.00 – mandag kl. 11.15

Kursansvarlig: Spesialist i allmennmedisin- og samfunnsmedisin Bjarne Storset, fastlege i Tingvoll kommune.

Godkjenninger: Kurset er godkjent med 7 poeng som valgfritt kurs i videre-og etterutdanningen i allmennmedisin.

Læringsmål: Legen skal optimalisere takstbruken for å sikre god økonomisk drift iht. normaltariffen. Attester, forsikring, førerkort, salærtakster, NAV, Helfo og praksisprofil. Det er innlagt kasuistikker under hvert tema.

Program

Søndag 3.mars

16.00 – 16.10     Velkommen. Orientering om kurset. Presentasjonsrunde.  Bjarne Storset

16.10 – 16.20     Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper.  Storset

16.20 – 16.30     Kontakttakster og avgrensning mellom disse.  Storset

16.30 – 17.45     Legemiddelgjennomgang, tolk, møter, ekspedisjonsgebyr, utstyrstakster.  Storset

17.45 – 18.00     Kaffe.

18.00 – 19.00     Prosedyretakster.  Storset

19.00 – 19.15    Pause.

19.15 – 20.00    Prosedyretakster fort.

 

Mandag 4.mars                               

08.15 – 09.00     Prosedyretakster fort.  Storset

09.00 – 09.30     Gynekologi. UL-takster. Diabetes. Psykiatri. Samtale.  Storset

09.30 – 09.45     Kaffe

09.45 – 10.00     NAV – Helfo. Forsikringsattester. Salærtaksten. Storset

10.00 – 11.00     Kontroll og konflikt med Helfo. Statistikk takstbruk. Praksisprofil.  Storset

11.00 – 11.15      Evaluering avslutning