Praktisk info


AVLYST

Tid: Søndag 3.mars kl. 16.00 – tirsdag 5.mars kl. 12.00

Målgruppe: Allmennleger og medarbeidere

Kursledelse/ansvarlig: spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Bjarne Storset

Antall timer: 15 timer.

Godkjenninger: Kurset er godkjent med 15 poeng som valgfritt kurs i videre- og etterutdanningen for allmennmedisin

Emner/innhold: Kurset er lagt opp til del 1 for leger og medarbeidere med tema normaltariffen og del 2 som omhandler regnskap, skatt og praksisdrift hvor temaene er lagt opp for legen som selvstendig næringsdrivende men hvor også øvrig personell på legekontor kan delta.

Læringsmål: Legen skal optimalisere takstbruken, slik at legen sikres god økonomisk drift iht. normaltariffen. Attester, forsikring, førerkort, salærtakster, NAV, Helfo og praksisprofil. Det er innlagt kasuistikker under hvert tema.
Legen som selvstendig næringsdrivende – hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven. Praksisdrift og internavtaler. Goodwill. Logistikk.

Program

Del 1 – Normaltariffen

Målgruppe: Leger og medarbeidere.

Tid: Søndag 3.mars kl. 16.00 – mandag kl. 11.15

Kursansvarlig: Spesialist i allmennmedisin- og samfunnsmedisin Bjarne Storset, fastlege i Tingvoll kommune.

Godkjenninger: Kurset er godkjent med 7 poeng som valgfritt kurs i videre-og etterutdanningen i allmennmedisin.

Læringsmål: Legen skal optimalisere takstbruken for å sikre god økonomisk drift iht. normaltariffen. Attester, forsikring, førerkort, salærtakster, NAV, Helfo og praksisprofil. Det er innlagt kasuistikker under hvert tema.

 

Søndag 3.mars

16.00 – 16.10     Velkommen. Orientering om kurset. Presentasjonsrunde.  Bjarne Storset

16.10 – 16.20     Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper.  Storset

16.20 – 16.30     Kontakttakster og avgrensning mellom disse.  Storset

16.30 – 17.45     Legemiddelgjennomgang, tolk, møter, ekspedisjonsgebyr, utstyrstakster.  Storset

17.45 – 18.00     Kaffe.

18.00 – 19.00     Prosedyretakster.  Storset

19.00 – 19.15    Pause.

19.15 – 20.00    Prosedyretakster fort.

 

Mandag 4.mars                               

08.15 – 09.00     Prosedyretakster fort.  Storset

09.00 – 09.30     Gynekologi. UL-takster. Diabetes. Psykiatri. Samtale.  Storset

09.30 – 09.45     Kaffe

09.45 – 10.00     NAV – Helfo. Forsikringsattester. Salærtaksten. Storset

10.00 – 11.00     Kontroll og konflikt med Helfo. Statistikk takstbruk. Praksisprofil.  Storset

11.00 – 11.15      Evaluering avslutning

 

Del 2 – Regnskap, skatt og praksisdrift

Tid: Mandag 4.mars kl 16.00 – tirsdag 5.mars kl 12.00

Målgruppe: Leger

Godkjenninger: Kurset er godkjent med 8 poeng som valgfritt kurs i videre-og etterutdanningen i allmennmedisin.

Kursansvarlig: Spesialist i allmennmedisin- og samfunnsmedisin Bjarne Storset, fastlege i Tingvoll kommune.

Læringsmål: Legen som selvstendig næringsdrivende – hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven. Praksisdrift og internavtaler. Goodwill. Logistikk.

Foredragsholdere: Kursleder Bjarne Storset og regnskapsfører Helge Strømskag, Legeregnskap AS, Kristiansund.

 

Mandag 4.mars

16.00 – 16.10     Velkommen. Orientering om kurset. Presentasjonsrunde.  Bjarne Storset

16.10 – 16.55     Legen som arbeidsgiver.  Helge Strømskag,

16.55 – 17-45    Regnskap og økonomi for leger.  Strømskag

17.45 – 18.00     Kaffe

18.00 – 19.00     Regnskap og økonomi for leger forts.  Strømskag

19.15 – 20.00     Plenumsforedrag

 

Tirsdag 5.mars                 

08.00 – 09.00     Etablering av praksis.  Strømskag

09.00 – 09.45     Internavtaler. Økonomisk samarbeid. Hvordan unngå konflikter.

Gruppearbeid og diskusjon.  Storset

09.45 – 10.00     Kaffe

10.00 – 10.30     Internavtaler forts.  Storset

10.30 – 11.45     Smart praksisdrift – hva er hemmeligheten?

Logistikk på legekontoret. Diskusjon.  Storset

11.45-12.00        Evaluering, avslutning