Legevaktmedisin

Onsdag 04.mars kl. 15.30 – fredag 06.mars kl. 11.45

Praktisk info


Tid: onsdag 04.mars kl. 15.30 – fredag 06.mars kl 11.45

Kursansvarlig: Overlege Trondheim Legevakt, David McDonagh.

Antall timer: 15 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs

i spesialiteten allmennmedisin og av NSF som tellende timer til klinisk spesialist i sykepleie/

spesialsykepleie.

Foredragsholder: David McDonagh

Målgruppe: Leger, sykepleiere og andre med spesiell interesse for Legevaktsmedisin,

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdommer.

Program

 

Onsdag 04. mars

 

15.30    Ansiktsskader/ Øyeskader

16.15    Pause 

16.30    Hodeskader – Gruppearbeid

17.30    Pause

17.45    Kneskader og knesmerte – Praktisk

Skulderskader – Praktisk

19.00    Slutt for dagen

 

Torsdag 05. mars

 

08.00    Håndinfeksjoner

08.45    Pause

09.00    Akutt abdomen – Gruppearbeid

09.45    Pause

10.00    Toraksskader – Gruppearbeid

10.45    Pause

11.00    Lokal anestesi, sårvask, hemostase

11.30    Kuttskader – Hånd/Ansikt mm

12.00    Lunsj

15.30    Akutte alvorlige infeksjoner – Gruppearbeid

16.15    Pause

16.30    Halsskader

17.00    Muskel-seneskader – Praktisk

17.30    Pause

17.45   Bittskader

18.15    Kramper – Gruppearbeid

19.00    Slutt for dagen

Fredag 06.mars

 

08.45    Nakke- ryggskader

09.15    Pause

09.30    Brystsmerte – Gruppearbeid

10.30   Pause

10.45    Medikamentell behandling av – epilepsi, astma, anafylaksi, hypo-hyperglykemi

11.30    Oppsummering/Avslutning       

11.45    Slutt    

Påmelding

Påmelding