Overvekt i Allmennmedisin

Søndag 1. mars kl. 16.00 – onsdag 4. mars kl. 12.00

 

Praktisk info


AVLYST


Tid: Søndag 1. mars kl. 16.00 – onsdag 4. mars kl. 12.00

Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedklinikken, Trondheim, professor Bård Kulseng, Senter for Fedmeforskning og Innovasjon, St. Olavs Hospital, Trondheim og overlege, spes. i allmennmedisin Åsne Ask Hyldmo, St Olavs Hospital, Trondheim

Målgruppe: Fastleger, allmennpraktiserende leger, leger i spesialisering i endokrinologi, indremedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering.

Antall timer: 24 timer.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering til videre- og etterutdanningen. Søkes også godkjent for spesialistutdanning i Endokrinologi og indremedisin.

Innhold/Læringsmål: Vitenskapelig og dokumentert kunnskap om det stadig økende helseproblemet overvekt – utredning og intervensjon. Kurset vil bli lagt opp interaktivt med gruppearbeid, kasuistikker og diskusjoner.

Program

Søndag 1. mars    

16.00   Velkommen/presentasjon V/ Sturla Storrø

16.15    Overvekt og fedme- Hvorfor blir så mange overvektige? V/ Bård Kulseng

17.00    Regulering av energibalansen – Hvorfor hjelper ikke dietter? V/ Bård Kulseng

17.45    Kaffepause

18.00    Fedmekirurgi – Hva med alkohol og medikamenter etter kirurgisk behandling? v/ Forsker, sykepleier PhD-student i klinisk medisin Magnus Strømmen, St Olavs Hospital

18.45    Pause

19.00    Kasuistikker V/ Bård Kulseng

19.30    Slutt for dagen

 

 

Mandag 2.mars

Utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

08.30   Komorbide psykiske lidelser blant pasienter med fedme v/førsteamanuensis Trine Eik-Nes

09.15   Hvordan avdekke og behandle overspisningslidelser blant pasienter med fedme? v/Trine Eik-Nes

10.00    Pause

​10.15    Mat som rus – sukkeravhengighet v/Trine Eik-Nes?

11.00    Pause

11.15    Hvordan få pasienten til å ta eierskap til sin endringsprosess? v/Sturla Storrø

 

12.00    Lunsj

 

16.00    Gruppeoppgave: Lage et program for livsstilintervensjon som kan fungere i allmennpraksis v/Sturla Storrø

16.45    Betydning av brain-gut axis for vekttap. v/fedmekirurg Eivind Grong, Gastrokirurg PhD, St. Olav Hospital

17.30    Fedmekirurg i- Fysiologiske endringer og langtidsresultater v/kirurg Jorun Sandvik, Overlege, PhD-stipendiat ObeCe

18.15    Fedmekirurgi – Komplikasjoner og plager – hva kan fastlegen gjøre? Jorun Sandvik

18.45    Pause

19.00    Presentasjon av gruppeoppgaven v/Sturla Storrø

19.30     Slutt for dagen

 

 

Tirsdag 3.mars

Barn og overvekt / fedme

08.30    Forebygging av vektoppgang i allmennpraksis – Når fastlegen følger pasienten gjennom livets    faser v/ fastlege Hanna Helgetun Krogh, Fedmepol. St. Olav Hospital

09.15    Pause

09.30    Oppfølging av overvektige gravide.  v/ Hanna Helgetun Krogh

10.15    Pause

10.30    Barnefedme v/ overlege dr.med, 1.amanuensis II Rønnaug Ødegård, St Olavs Hospital, Trondheim

11.15    Pause

11.30    Barnefedme v/ Rønnaug Ødegård

 

12.00    Lunsj

 

16.00    Tiltak mot barnefedme – hvem gjør hva – hvordan samhandle? v/Rønnaug Ødegård

16.45    Kostverktøyet.no Praktisk bruk v/ Klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen, St Olavs Hospital, Trondheim.

17.30    Kostverktøyet.no Praktisk bruk v/ Tove Drilen

18.15    Gruppeoppgaver – kasuistikker v/ Rønnaug Ødegård

18.45    Pause

19.00    Gruppeoppgaver – kasuistikker v/ Rønnaug Ødegård

19.30    Slutt for dagen

 

 

Onsdag 4.mars

Behandlingsalternativer

08.30   Utredning av overvekt i allmennpraksis v/ Åsne Hyldmo

  • hvordan ta opp temaet
  • risikovurdering på individnivå
  • prioriteringer/ planlegging

09.30   Overvektsbehandling – mål og midler. Hvilken hjelp kan vi få av nye medikamenter v/ Åsne Hyldmo

10.30     Pause

10.45     Overvekt og fedme – Er all overvekt like farlig? v/ Bård Kulseng

11.30     Fremtidsvisjoner og evaluering v/ Bård Kulseng/Sturla Storrø

12.00     Slutt

Påmelding

Påmelding