Pasientnær ultralyd - DEL 1 (point of care ultrasound)

Forening for ultralyd i allmennpraksis i samarbeid med Oppdalsuka har gleden av å ønske deg velkommen

 

Søndag 8.mars kl. 16.00 – onsdag 11.mars kl. 12.00

Praktisk info


FULLTEGNET


Kursleder: Canh Le Nygaard, leder FUA

 

Veiledere/forelesere:

 1. Morten Glasø
 2. Karoline Lund
 3. Victoria Vatsvaag
 4. Marius Ryengen
 5. Geir Stene
 6. Tomas Skei
 7. Bjarte Sørensen
 8. Gordy Johnson
 9. Nils Petter Oveland
 10. Andreas Fosmo
 11. Nicolay Werner
 12. Steinar Konradsen

 

 

Antall deltagere: 60

Antall timer: 18 timer

Godkjenning: Kurset søkes godkjent med 18 kurstimer for videre- og etterutdannelsen i spesialiteten allmennmedisin

 

Kursbeskrivelse

Kurset er for leger som jobber med kliniske vurderinger av akutt syke pasienter på fastlegekontor, legevakt, KAD mm. I dette kurset lærer du hvordan du gjør bedre og mer presise vurderinger med et ultralydsapparat i hånd. Klinikerstyrt ultralyd er bedre kjent som point of care ultrasound – pasientnær ultralyd. Målet er at du som kliniker raskere kan skaffe deg verdifull informasjon som kan være viktig eller avgjørende for den videre behandlingen av pasienten din. Kurset passer både for nybegynnere og de mer erfarne.

 

Kursmetode

 • Alle deltagere får tilgang til videoforelesninger for læring på egen PC/Mac/nettbrett i forkant av kurset. Suppler også med anbefalte kapitler i ebok. Det er avgjørende for læring at kursmaterialet er gjennomgått før kurset. På kursdagene blir det kun kortere oppsummerende forelesninger. Videoforelesninger utgjør totalt 465 minutter (10 kurstimer a 45 minutter). Så begynn tidlig med å gå gjennom dette.
 • Videoforelesninger er tilgjengelig på nett i ett år. Repeter læring når du ønsker.
 • Det blir satt av maksimalt med tid for hands on og veiledning på kursdagene. 

 

Læringsmål

 • Introdusere allmennleger mulighetene som åpner seg ved bruk av ultralyd ved vurdering av aktuelle organsystemer.
 • Kunne produsere representative ultralydbilder til bruk som beslutningsstøtte ved diagnostikk og behandling.
 • Få kjennskap til sonoanatomien og de vanligste patologiske funn ved nevnte organsystemer. 

 

Kursmateriale

 • Videoforelesningsvideoer fra Ultrasound Leadership Academy (sendes i eget vedlegg med linker i PDF).
 • Ebok: Introduction to Bedside Ultrasound 1 + 2. Lastes ned til iPad (1 og 2).

EMNER

 1. FYSIKK – Victoria
 2. AORTA – Marius
 3. DVT – Nicolay
 4. NYRER – Geir
 5. GALLE – Bjarte
 6. US in remote settings – Gordy
 7. Sv skap – Karoline
 8. MSK – Tomas
 9. KOMME I GANG – Canh
 10. INJEKSJON AV SKULDER – Canh
 11. LUNGE – Steinar
 12. FAST – Andreas
 13. HJERTE – Nils Petter

Program

Søndag 8.mars

 

1600     Introduksjon

1615     1 – Ultralydfysikk og grunnleggende begreper – Victoria

Grunnleggende om UL, sikkerhet

1645     2 – Aorta – Marius

Utelukke eller diagnostisere abdominalt aortaaneurysme

1715     Hands on med modeller

1815 – 1830      Oppsummering – Quiz

 

 

Mandag 9.mars

 

0830     3 – Ultrasound cases from Uganda and other cool places – Gordy

0900     4 – DVT – Nicolay

Vurdere hevelse i ben for DVT

0930 Pause

0945     5 – Galleblære – Bjarte

Vurdere galleblære ved galleblærebetennelse, gallestein mm

1015     6 – Nyrer og urinveier – Geir

Vurdere nyrer, hydronefrose, nyrestein, blærevolum mm

1045     Pause

1100     Hands on – DVT, Nyrer, Galleblære

 

1200   Lunsj og ski

 

1600   Hands on – DVT, Nyrer, Galleblære

1800 – 1830  Oppsummering – Quiz

Tirsdag 10.mars (6 timer)

 

0830     9 – Hvordan komme i gang med ultralyd i egen praksis – Canh

Valg av utstyr, utvikle ferdigheter, digitale læringsressurser, takster

0900     7 – Svangerskap – Karoline

Bestemme intra eller ekstrauterint svangerskap og vitalt/ikke-vitalt foster ved blødning, leie, hjerteaksjon mm

0930     Pause

0945     Hands on – Gravide. Med pasienter

1045     Pause

1100     8 – Introduksjon av muskelskjelett ultralyd – Tomas

Ultralyd av hyppige MSK lidelser

1130     10 – Injeksjonsterapi i skulder – Canh

 

1200     Lunsj og ski

 

1600     Hands on MSKUL og injeksjokner. Med pasienter

1800 – 1830 Oppsummering – Quiz

 

 

Onsdag 11.mars

 

0830 Lunge – Steinar

Vurdere pneumothorax, pneumoni, lungeødem mm

0900 FAST – Andreas

0930 Basic hjerteultralyd/ekko- Nils Petter

De vanligste hjertevinduer

1000 – 1130

Hands on – hjerte, lunge

1130 – 1200

Oppsummering – Quiz

Påmelding

Påmelding