Klinisk emnekurs i Pediatri

Søndag 8.mars kl. 16.00 – onsdag 11.mars kl. 12.30

Praktisk info


Tid: Søndag 8.mars kl. 16.00 – onsdag 11.mars kl. 13.00

Kursansvarlig: Overlege Lars Høsøien Skanke, St Olavs Hospital, Trondheim

Antall timer: 27

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Dnlf som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen til spesialiteten i allmennmedisin og til spesialistutdanningen i pediatri.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og annet helsepersonell med interesse for pediatri

Målsetting: Kurset vil i størst mulig grad forsøke å gi konkrete råd som kan benyttes i hverdagen. Alle forelesere er tilknyttet Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital. I årets kurs vil en satse på noe mer tid til diskusjon og gjennomgang av aktuelle kasuistikker med diskusjon i plenum. Det kan komme endringer i tidspunkt for foredragene. Alle foredragsholderne er glade for å diskutere aktuelle tema fra sine forelesninger over en kopp kaffe i lunsjen.

Kasuistikker fra deltagere er meget velkomne og kan gjerne sendes kursleder på forhånd.

Det er satt av tid til en felles diskusjon den 12. mars. På forhånd settes temaet «samhandling og samarbeid mellom allmennpraksis og sykehus» opp til diskusjon. Vi ønsker imidlertid også tema fra kursdeltagere, send inn forslag.

Program

SØNDAG 8.mars

 

Nevrologi. Astma hos små barn. Infeksjoner.

16.00   Kursintroduksjon

v/kursleder Lars Høsøien Skanke

16.15   Anfall hos barn. Farlig eller ufarlig? Kan en utelukke alvorlig nevrologisk sykdom?

v/overlege Andreas Slørdahl

17.15   Kaffepause

17.30   Hvesing og tungpust hos førskolebarn. Er det astma? I så fall, hvordan behandles det akutt og forebyggende?

v/overlege Lars Skanke

18.15   Kaffepause

18:30   Infeksjoner hos barn. Behandling. Når skal en lete etter underliggende tilstander.

v/overlege Lars Skanke

19.15   Diskusjon, kasuistikker. Slutt senest kl 20:00.

 

 

 

MANDAG 9.mars

Akuttpediatri og sosialpediatri.

08.00   Pediatri er et akuttfag. Når haster det virkelig? Hva kan avventes til dagen etter?

v/overlege Ingrid Nissen

09.45   Pause.

10.15   Mer akuttpediatri.

 v/overlege Ingrid Nissen

 

12.00   Lunsjpause m/ski

 

16.00   Sosialpediatri

v/overlege Arne Myhre og LIS Astrid Merete Winsnes Lærum

  1. Fra giftig stress til skader. Symptomer.
  2. Hva finner man ved anamnese og undersøkelse. Hvordan dokumenteres dette. Kort om rettsmedisin.
  3. Tverrfaglig samarbeid. Melding til barnevern og politi.

Forelesere styrer pauser i denne bolken.

19.30   Slutt for dagen

TIRSDAG 10.mars

 

Prematuritet. Allergier. Utmattelse. Vekst.

08.00   Barn som er født for tidlig. Komplikasjoner. Hvilken risiko for sykdom har de og hvordan skal de følges i allmennpraksis uten å sykeliggjøre barnet.

v/overlege Kristine Hermansen Grunewaldt

09.30   Kaffepause.

10.00   Allergier hos barn. Matvarer og luftveier. Utredning i allmenpraksis, tolkning av resultater.

v/overlege Åsne Myklebust

 

12.00   Lunsj m/ ski

 

16.00   Utmattelse hos barn. Hvor står forskningen? Hvordan utreder vi?

v/spesialist i barnesykdommer Christer Suvatne

17.00   Kaffepause

17.15   Barneendokrinologi. Vekstkurver er viktige i pediatrien. Hvordan tolkes de? Hva er normalt?

v/Torstein Baade Rø. Barnelege, PhD. Instituttleder ved institutt for klinisk og molekylær medisin NTNU.

19.15   Kasuistikker. Diskusjon.

19.45   Slutt for dagen

 

 

ONSDAG 11. mars

Alt om magesmerter, fra fødsel til voksen. Urininkontinens.

08.00   Alle barn har vondt i magen. Minimumsutredning, vanlige årsaker. Alt om forstoppelse og en del om cøliaki. Oppskrift på en vellykket behandling.

v/overlege Kurt Krogh.

09.45   Kaffepause. 

10.15   Magesmerter del 2. Kroniske mageplager, IBS og overgang til voksenlivet.

v/overlege Kurt Krogh

11.00   Enurese og urininkontinens hos barn

v/overlege Lars Skanke

12:00   Kursevaluering

Påmelding

Påmelding