Revmatologi i allmennmedisin

Onsdag 3. mars kl. 14.00 – fredag 5. mars ca. kl. 12.00

 

Praktisk info


Tid: Onsdag 3. mars kl. 14.00 – fredag 5. mars ca. kl. 12.00

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, sykehjemsleger og utdanningskandidater i indremedisinske spesialiteter.

Kursledelse/ansvarlig: Avdelingssjef Erik Rødevand, Revmatologisk avd, St.Olavs Hospital

Antall timer: ca 18

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i revmatologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin


Emner:

  • Hvordan diagnostisere inflammatorisk leddsykdom?
  • Hvordan behandle inflammatorisk leddsykdom?
  • Hvordan følge opp pasienter med inflammatoriske leddsykdommer?
  • Hvordan diagnostisere inflammatoriske systemsykdommer?
  • Hvordan behandle inflammatoriske systemsykdommer?
  • Hvordan følge opp pasienter inflammatoriske systemsykdommer?
  • Urinsyregikt – diagnostikk og behandling
  • Vaksinasjon ved revmatiske sykdommer
  • Immundempende legemidler og kirurgi
  • Illustrerende sykehistorier

 

Program

Program kommer

Påmelding

Påmelding