Velg en side

Fysikalsk Medisin

Søndag 11.mars kl 16.00 – onsdag 14.mars kl 13.00

Praktisk info


Hva skal fastlegen gjøre med vonde rygger, skuldersmerter, bekken og hofteplager? Matnyttig kunnskap i allmennpraksis for riktig og rask diagnostikk og behandling av disse vanligste plager hos fastlegen.

Dato: Søndag 11.mars kl 16.00 – onsdag 14.mars kl 13.00

Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedklinikken, Trondheim og seksjonsoverlege Niels Gunnar Juel, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Målgruppe: Fastleger og allmennpraktiserende leger som ledd i spesialisering eller oppdatering. Utdanningskandidater og spesialister i Fysikalsk medisin og rehab.

Antall timer:29

Godkjenninger: Kurset er godkjent av Den norske Legeforening med 26 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering til videre- og etterutdanningen

Innhold/Læringsmål: Det vil bli gått igjennom klinisk og dokumenterte undersøkelsesteknikker for riktig diagnostikk. Valg av riktig behandling – hva fastlegen kan gjøre selv inkl. injeksjonsteknikker.
Kurset er lagt opp interaktivt med kasuistikker, gruppearbeid og diskusjoner. Kursdeltagerne vil få undersøke faktiske pasienter.

Program

Søndag 11. mars

16:00 – 19:45 – Nakke/rygg v/ Sturla Storrø
16.00 Åpning
16.15 Ryggen vårt største helseproblem
17.00 Kasuistikker
18.30 Ryggsmertene i anatomisk og patofysiologisk perspektiv
19.45 Slutt for dagen

Mandag 12. mars

08:30 – 12:00 – Nakke/Rygg v/ Sturla Storrø
08.30 Fra akutte smerter til kroniske, sammensatte plager
10.00 Kaffepause
10.30 Diagnostikk og undersøkelse
12.00 Lunsj
16:00-19:00 – Nakke/rygg – pasientdemonstrasjon v/ Sturla Storrø og seksjonsoverlege Niels Gunnar Juel, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Ullevål Universitetssykehus
16.00 Flere rygg- og nakkepasienter undersøkes i grupper med fokus på utredning, diagnostikk og behandling.
17.45 Kaffepause
18.00 Når og hvordan skal ryggen behandles?
19.00 Slutt for dagen

Tirsdag 13. mars

08:30 – 12:00 – Bekken v/Niels Gunnar Juel/Sturla Storrø
08.30 Epidemiologi. Funksjonell anatomi og biomekanikk. Bløtdelslidelser i regionen.
09.30 Øvelse i klinisk undersøkelse, en systematisk tilnærming til en vanskelig region.
10.30 Kaffepause
10.45 Svangerskapsrelaterte bekkenplager med klinisk undersøkelse. Injeksjoner?
12.00 Lunsj
16:00 – 17:30 – Flere bekken og hoftepasienter undersøkes i grupper for klinisk diagnostikk.
17.30 Kaffepause
17:45 – 19:30 – Skulder v/ Niels Gunnar Juel
17.45 Epidemiologi og populasjoner. Funksjonell anatomi. Biomekanikk.
18.35 Et system for klinisk undersøkelse. Øvelse i klinisk undersøkelse.
19.30 Slutt for dagen

Onsdag 14. mars

08:30 – 13:00 – Skulder m/ pasientdemonstrasjon v/Niels Gunnar Juel / Sturla Storrø
08.30 Klinisk us., kort repetisjon systematisk skulderundersøkelse.
09.00 Flere skulderpasienter undersøkes i grupper med fokus på klinisk diagnostikk.
11.30 Kaffepause
11.45 Diagnoser og diagnostiske kriterier. Supplerende us. og injeksjonsteknikk.
13.00 Slutt