Gynekologi i allmennpraksis

Onsdag 11.mars kl. 14.00 – fredag 13.mars kl. 13.00

Praktisk info


Tid: Onsdag 11.mars kl. 14.00 – fredag 13.mars kl. 13.00

Timer: 18 timer.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og leger under utdanning til spesialiteten i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Kursledelse/kursansvarlig: Privatpraktiserende gynekolog Kristin Offerdal PhD, Trondheim, medvirkende forøvrig: overleger ved Kvinneklinikken, St. Olavs universitetssykehus i Trondheim og privatpraktiserende gynekologer i Trondheim

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som klinisk emnekurs i gynekologi i spesialiteten allmennmedisin

Læringsmål:

  • Å oppdatere legen innen prevensjon og problemstillinger omkring klimakteriet.
  • Å gi legen trening i cytologi- og endometrie-prøvetaking samt innsetting av hormonspiral og prevensjonsimplantat.
  • Å gi legen kunnskaper om utredning og behandling av blødningsproblemer, vulvo-vaginale plager samt underlivssmerter i allmennpraksis.
  • Å informere om behandlingsmuligheter ved infertilitet.
  • Å øke kunnskap om nyere behandlingsprinsipper ved urininkontinens (medisinsk ogkirurgisk).
  • Å gi oversikt over det metabolske syndrom og PCOS og deres betydning for kvinner ifruktbar alder.
  • Å gjøre legen i stand til å ta målrettede hormonprøver og tolke svarene ved ulikehormonforstyrrelser.
  • Å gi informasjon om HPV-problematikk og nye retningslinjer innen cytologisk prøvetakning.
  • Å øke kunnskap innen sexologiske problemstillinger.

Program

Onsdag 11. mars

 

1400-1410    Innledning til kurset (Kristin Offerdal)

1410-1445    Den gynekologiske undersøkelse (Offerdal)

1445-1545    Vulvo-vaginale plager (Offerdal)

1545-1615    Kaffepause  

1615-1700    Urininkontinens (overlege Gunvor Eikeland)

1700-1745    Uterovaginal descens – vurdering og behandling (overlege Eikeland)

1745-1800    Pause

1800-1900    Prevensjon (Offerdal)

 

 

Torsdag 12. mars

 

0830-0835    Innledning til dagen (Offerdal)

0835-0930    Unormale menstruasjonsblødninger (Offerdal). Postmenopausal blødning (Offerdal)

0930-1000    Praktiske øvelser med spiral og p-stav (Offerdal)

1000-1030    Kaffepause

1030-1130    Langvarige underlivssmerter- årsak, utredning, behandling (overlege Cecilie Hagemann Phd)

1130-1200    Kasuistikker/Gruppediskusjoner (Offerdal)

 

1200-1600    Lunsj

 

1600-1730  Infertilitet (Seksjonsoverlege Dr. med Sigrun Kjøtrød)  Prøvetaking og tolkning av hormonprøver /Kasuistikker

1730-1745    Kaffepause

1745- 1845   PCOS – diagnostikk og behandling (Prof. Eszter Vanky)

1845 -1915   PCO-kasuistikker, diskusjon (Eszter Vanky)

 

 

Fredag 13. mars

 

0830 – 0835  Innledning til dagen (Offerdal)

0835 – 0930  HPV og CIN forandringer (gynekolog Ingrid Baasland PhD)

0930- 1030   Vurdering rundt HPV vaksinasjon (Baasland)  Praktisk øvelse med cytologi og Pipelle

1030- 1100   Kaffepause, utsjekking

1100- 1245 Klimakteriet, teori , praksis og gruppediskusjoner (Prof. emerita Dr. med Mette Moen)

1245 -1300   Avslutning, evaluering

Påmelding

Påmelding