Endokrinologi i allmennpraksis

Onsdag 11.mars kl. 14.00 – fredag 13. mars kl. 13.15

Praktisk info


Tid: Onsdag 11.mars kl. 14.00 – fredag 13. mars kl. 13.15

Kursledelse/kursansvarlig: Dr. med., spes. i endokrinologi Pål Holm, Bergen.

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og medisinske studenter. Kurset er også åpent for sykepleiere og andre helsearbeidere.

Antall timer: 20

Læringsmål: Gjennomgang av sentrale fagområder innen endokrinologi med hovedvekt på diagnostikk, utredning og behandling i allmennpraksis. Deltakerne oppfordres til å medbringe kasuistikker/prøvesvar til diskusjon i plenum.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent med 20 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Program

ONSDAG 11. MARS

 

14.00-14.30    Åpning v/kursleder.

Generell endokrinologi. Den endokrinologiske pasient.

14.30-15.30    Diabetes Mellitus

15.30.-16.30   Diabetes Mellitus

16.30-17.00    Pause

17.00-18.00    Overvekt

18.00-19.00    Osteoporose

 

 

TORSDAG 12. MARS

 

08.30-09.30    Thyroideasykdommer

09.30-10.00    Thyroideasykdommer

10.30-12.00    Kalsiumforstyrrelser. Vitamin D.

 

12.00-16.00 Lunsj

 

16.00-17.00    Viktige kostfaktorer: magnesium, carnitin, vit B12

17.00-18.00    Gonadefunksjonsforstyrelser, PCOS

18.00-19.00    Doping

 

FREDAG 13. MARS

 

08.30-09.30    Hypofysesykdommer

09.30-10.30    Binyrebarksykdommer

10.30-11.00    Pause

11.00-12.00    Endokrin hypertensjon

12.00-13.00    Akutt endokrinologi

    Avslutning         

Hvert emne/kurstime er basert på 30-40 min interakivt foredrag, deretter spørsmål/medbragte kasuistikker.             

Påmelding

Påmelding