Obligatorisk kurs i akuttmedisin

Lørdag 16.oktober kl. 08.00 – Søndag 17.oktober kl. 15.15

Praktisk info


Helsedirektoratet har sent ut på høring om å utvide dato for overgangsordningen til 01.05.2022. Helsedirektoratet har utvidet fristen for legevaktpersonell til å ta akuttmedisinkurs til 01.05.2022


Dato: Lørdag 16.oktober kl. 08.00 – Søndag 17.oktober kl. 15.15

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger og legevaktsleger

Faglig ansvarlig og foredragsholdere: David McDonagh, overlege Trondheim Legevakt og Johan-Arnt Hegvik, overlege, Hovedintensiv avdeling, St Olavs Hospital

Timer: 22 inkl. nettkursdel.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent av Den norske Legeforening som obligatorisk emne/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen i spesialiteten allmennmedisin.

Læringsmål: Lære å diagnostisere og behandle akutte alvorlige skader og sykdom. Kurset tar for seg de mest alvorlige akuttmedisinske tilstander en kan møte i allmennpraksis. Man gjennomgår grunnleggende diagnostiske- og behandlingsprinsipper og diskuterer disse i en rekke forskjellige akuttsituasjoner.

Antall deltakere: Max 30

 
Nettkurset

Kurset er et åpent kurs uten kursavgift, men for de som trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 250. Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin. Kurset skal gjennomføres før den praktiske delen.

Påmelding til nettkurs: Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

 

Program

Lørdag 16.oktober

 

08.00     Introduksjon

08.15     Meningitt, gruppearbeid, interaktiv i plenum, v/ McDonagh

09.00     Pause

09.15     Brann-strømskade, gruppearbeid, interaktiv i plenum, v/ McDonagh

10.00     Pause

10.15     Febrilt barn, gruppearbeid, interaktiv i plenum, v/ McDonagh

11.00.    Pause

11.15    Workshop 

 

12.00     Lunsj

 

13.30     Workshop

14.30     Workshop

15.30     Pause

15.45     Workshop

16.45     Pause

17.00     Workshop

18.00     Slutt for dagen


 

Søndag 17.oktober

 

08.00      Akutt hodepine, gruppearbeid, interaktiv i plenum, McDonagh

09.00       Pause

09.15       Akutt Brystsmerte, v/ Hegvik

10.15       Pause

10.30       Skadestedsledelse/masseskade, gruppearbeid, plenum, v/ Hegvik

 

11.30       Lunsj

 

13.00       Anafylaktisk sjokk v/ Hegvik

14.00       Pause

14.15       Bevissthetsforstyrrelse, gruppearbeid; interaktiv i plenum, Hegvik

15.15       Slutt for dagen

 

Workshop (stikkord)

HLR, Frie Luftveier, svelgtube, intubering, håndtering av større blødninger, kompresser, tourniquet, venfloner, infusjon, nakkekrager, vakuum teknologi, backboard, spjelker.

 

Påmelding

Påmelding